Život škôlkarika :D

Prázdniny

19.07.2020 13:26

Milí naši rodičia a detičky

Nastal koniec ďalšieho školského roku a my sa musíme opäť rozlúčiť s našimi šikovnými predškolákmi. Prajeme im hodne úspechov v školských laviciach, veľa chuti do učenia, hodne včielok, rodičom veľa trpezlivosti a dobrej nálady. S ostatnými detičkami sa stretneme opäť po prázdninách na konci augusta. 

Zátvor Mš počas letných prázdnin je od 20.7.2020 do 21.8.2020.

Materská škola sa opäť otvorí dňa 24.8.2020.

 

Všetkým Vám prajeme krásne prázdniny plné nezabudnuteľných zážitkov :)

—————

Rada školy

19.07.2020 12:47

Výročná správa rady školy k nahliadnutiu 

 VÝROČNÁ SPRÁVA RŠ.odt (20502)

—————

POZOR ZMENA ORGANIZAČNÝCH POKYNOV

28.05.2020 13:53

Milí rodičia,

pozorne si prečítajte nové usmernenie z ministerstva ohľadom prichádzania detí do materskej školy. 

—————

OZNAM

26.05.2020 17:43

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1.6. 2020. Podľa rozhodnutia ministerstva sa zriaďovateľia materských škôl v spolupráci s riaditeľmi materských škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia COVID 19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či materskú školu otvoria a v akom režime.  

Zriaďovateľ rozhodol o dĺžke prevádzky materskej školy v čase od 7.00 do 15.00 hod. v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu detí v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministerstva, t.j. najviac 15 detí. 

Materiál ohľadom organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roka 2019/2020 si môžete pozrieť v prílohe.POKYNY_PRE_RODIČOV.docx (13,1 kB)

—————

Oznam

15.04.2020 17:20

Informácie ohľadom zápisu detí na predprimárne vzdelávanie nájdete v prílohe.    

Žiadosť_do_MŠ _12020.doc (43520)
OZNAM-zápiis_detí_do_Mš _Príbovce.jpg (541951)
 

 

—————

Oznámenie k odkladu povinnej školskej dochádzky

01.04.2020 18:34

Milí rodičia,

tí, ktorí máte záujem o odklad povinnej školskej dochádzky u svojho dieťaťa a dieťa absolvovalo diagnostiku (depistáž) v našej mš, aby kontaktovali Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie na e-mail: epppapmartin@gaya.sk.

—————

Oznam

31.03.2020 21:07

Milí rodičia,

veľmi radi by sme už pre vás a vaše detičky otvorili brány našej materskej školy, ale situácia v našej krajine nám to stále nedovoľuje, a naďalej naša škôlka ostáva zatvorená až do odvolania. Dúfame, že sa čoskoro všetci stretneme a všetko bude ako predtým.                                                     Veľa zdravíčka a pevných nervov Vám prajú zamestnanci našej Mš:)

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky Materskej školy

12.03.2020 18:43

Obec Príbovce oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcim Materskú školu, Príbovce, že prevádzka materskej školy bude od piatku 13. marca 2020 do odvolania prerušená z dôvodu možného šírenia nákazy COVID-19 koronavírus.

—————

2% z dane

25.02.2020 16:49

Darujte nám vaše 2% z dane.                                              Tlačivo nájdete na nástenke v našej materskej škole.    Vopred Vám moc ďakujeme :)

—————

Zápis detí do MŠ

25.02.2020 16:18

Riaditeľstvo materskej školy v Príbovciach oznamuje rodičom detí, že termín zápisu do materskej školy je od                      11. mája do 15. mája 2020                                                v čase od 11,00 hod. do 15,00 hod.

Podmienky prijatia detí a všetko ohľadom zápisu nájdete v prílohách k tomuto článku.

dec.2019 - Nové prijímanie detí.pdf (741409)
5._Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ .doc (38912)
4._Podmienky MŠ  a ostatné podmienky prijímania detí do MŠ  2020-2021.doc (17408)
3._Prijímanie detí­ (Legislatíva)_-_PODMIENKY.doc (25088)
2._Pozvánka na zápis.doc (139776)
1._Vyhlásenie zápisu.doc (14848)
 

—————

Zátvor MŠ

25.02.2020 15:43

Oznamujeme rodičom, že po dohode so zriaďovateľom bude naša materská škola zatvorená od 25.2.2020 do 28.2.2020 z dôvodu nízkeho počtu detí.

—————

Fotenie

03.02.2020 17:45

V pondelok 9.3.2020 sa v našej MŠ uskutoční veľkonočné fotenie. Detičky treba prihlásiť na nástenke v našej škôlke. 

—————

Karneval

03.02.2020 17:15

Na známosť sa dáva, že nás čaká veľká sláva, karneval už chystáme, na Vás, deti čakáme. Masky doma pripravte a dobre sa nalaďte.                                                                 Kedy? 14.2.2020 o 9.00 hod.                                            Kde? V lienkovej triede.                                                       Už sa veľmi tešíme na krásne masky a super zábavu :)

—————

Depistáž

03.02.2020 17:00

Depistáž pre deti predškolského veku sa uskutoční dňa 6.2.2020 v sovičkovej triede.

—————

Zátvor počas vianočných prázdnin

29.12.2019 13:29

Milí rodičia, zátvor našej materskej školy počas vianočných prázdnin je od 23.12.2019 (pondelok) do 6.1.2020 (pondelok). Brány našej škôlky sa znova otvoria dňa 7.1.2020 (utorok), kedy bude naša mš otvorená do 14:30 hod. 

—————

Vianočné fotenie

03.10.2019 17:55

POZOR ZMENA!

Milí rodičia, mení sa termín vianočného fotenia. Prihláseným deťom pripravte pekné oblečenie v pondelok 21.10.2019.

—————

Aktualizácia webovej stránky

13.09.2019 22:09

Milí rodičia,

naša webová stránka slúži ako malé okno do života detí v materskej škole. Prostredníctvom tejto web stránky Vás priebežne informujeme o aktivitách, ktoré chystáme pre deti. Aktualizujeme fotografie z výchovno- vzdelávacích aktikvít a doplnkových aktivít, aby ste mohli vidieť spokojnosť Vašich detí v našej materskej škole. Nájdete tu informácie o krúžkovej činnosti, základné informácie o materskej škole. Oznamy, ktoré sú vyvesené na nástenke v materskej škole nie sú všetky dostupné aj na webovej stránke. Preto Vás prosíme, aby ste si o 5 minút privstali, alebo v poobedných hodinách trošku spomalili a prečítali si nové oznamy. Ďakujeme za spoluprácu.

—————

Krúžková činnosť

13.09.2019 21:55

Aj v školskom roku pripravujeme pre deti krúžok anglického jazyka. Záujem o tento krúžok je potrebné nahlásiť triednym učiteľkám. Ak bude dostatočný záujem, kružok začne v mesiaci Október. Cena je nezmenená 15€/ 2 mesiace.

—————

Školský rok v plnom prúde

13.09.2019 21:47

Milí rodičia,

prišiel mesiac September a spolu s ním aj nový školský rok, v ktorom sme opäť privítali v materskej škole nových škôlkarov. V mesiaci September prebieha adaptácia detí na nové prostredie a nových ľudí. Spoločne sa tešíme na nový školský rok, ktorý bude plný aktivít a zážitkového učenia.

—————

Hurá na prázdniny

20.06.2019 06:34

Milí rodičia a milí naši škôlkari,

ani sme sa nenazdali a prešiel ďalší školský rok plný zážitkov. Akoby to bolo včera keď sme nacvičovali krásny zimný program pre rodičov a dnes už je horúci letný deň a prázdniny za dverami :). Počas školských letných prázdnin zavrieme brány našej materskej školy na 5 týždňov.

Zátvor počas letných prázdnin: 

od 15.7.2019 do 9.8.2019

od 26.8.2019 do 30.08.2019

Tešíme sa na nový školský rok kedy privítame aj nových škôlkarov.

Prajeme Vám krásne slnečné leto plné zážitkov.

—————

Zápis do Materskej školy v Príbovciach

08.04.2019 06:57

Milí rodičia budúcich škôlkarov,

nastal čas kedy Vaše ratolesti vykuknú spod ochranných krídel svojej mamy a stávajú sa samostatnejšími. Nastáva čas, kedy prichádzajú prvé obavy matky z pár hodinového odlúčenia. Tieto obavy sú namieste, keďže ste spolu boli každý deň, ale je čas kedy je potrebné dieťa socializovať, zaradiť do kolektívu iných detí, dať mu možnosť objavovať sám seba a svet okolo nás. Poskytnúť mu plno ďalších zážitkov, ktoré doma nezažije. Naša materská škola uplatňuje princípy humanistickej výchovy, individuálny prístup k deťom. Poskytuje príjemné rodinné prostredie, rozvoj dopravnej, regionálnej a enviromentálnej výchovy. Upevňuje ľudové zvyky a tradície v Turčianskom regióne, uplatňuje zážitkové učenie.Deti v našej materskej škole získavajú počítačovú gramotnosť, podporujeme moderné a inovatívne vzdelávanie detí. Materská škola organizuje pre deti školské výlety, besedy a exkurzie, poskytuje služby špeciálneho pedagóga a krúžkovú činnosť - ZUŠ Kláštor pod Znievom, oboznamovanie sa s anglickým jazykom.


Zápis do Materskej školy v Príbovciach na školský rok 2019/2020 sa koná od 30. apríla do 20. mája 2019 v čase od 11:00 hod. do 15:00 hod. priamo v MŠ.

Na zápis je potrebné priniesť písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ (ktorú Vám poskytneme v MŠ) a potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného lekára.

Podmienky prijímania:

Počet detí, ktoré môžu byť prijaté do materskej školy, závisí od kapacitných možností materskej školy.

S pravidla sa prijímajú deti od 3 - 6 rokov.

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

Deti s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.


V novom školskom roku sa tešíme na privítanie nových škôlkarov :).

—————


V škôlke aj spinkáme

/album/v-skolke-aj-spinkame/a20190912-130422-jpg/

—————

/album/v-skolke-aj-spinkame/a20190912-130410-jpg/

—————

/album/v-skolke-aj-spinkame/a20190912-130430-jpg/

—————

/album/v-skolke-aj-spinkame/a20190912-130437-jpg/

—————

/album/v-skolke-aj-spinkame/a20190912-130441-jpg/

—————

/album/v-skolke-aj-spinkame/a20190912-130448-jpg/

—————

/album/v-skolke-aj-spinkame/a20190912-130455-jpg/

—————

/album/v-skolke-aj-spinkame/a20190912-130836-jpg/

—————

/album/v-skolke-aj-spinkame/a20190912-130850-jpg/

—————

/album/v-skolke-aj-spinkame/a20190912-130856-jpg/

—————

—————


Takto nám chutí papať

/album/takto-nam-chuti-papat/a20190920-111250-jpg/

—————

/album/takto-nam-chuti-papat/a20190920-111300-kopia-jpg/

—————

/album/takto-nam-chuti-papat/a20190920-111336-jpg/

—————

/album/takto-nam-chuti-papat/a20190920-111348-kopia-jpg/

—————

/album/takto-nam-chuti-papat/a20190920-111524-jpg/

—————

/album/takto-nam-chuti-papat/a20190930-082543-kopia-jpg/

—————

/album/takto-nam-chuti-papat/a20190930-082558-kopia-jpg/

—————

/album/takto-nam-chuti-papat/a20190930-082608-jpg1/

—————

/album/takto-nam-chuti-papat/a20190930-082633-kopia-jpg/

—————

/album/takto-nam-chuti-papat/a20190930-082728-jpg/

—————

—————


Keď máme sviatok

/album/ked-mame-sviatok/a20190926-090716-jpg/

—————

/album/ked-mame-sviatok/a20190902-095559-jpg/

—————

/album/ked-mame-sviatok/a20190926-090748-jpg/

—————

/album/ked-mame-sviatok/a20190926-090808-jpg/

—————

/album/ked-mame-sviatok/a20190926-090814-jpg/

—————

/album/ked-mame-sviatok/a20190926-090828-jpg/

—————

/album/ked-mame-sviatok/a20190930-085957-jpg/

—————

/album/ked-mame-sviatok/a20190930-090102-jpg/

—————

/album/ked-mame-sviatok/a20191024-090108-jpg/

—————

/album/ked-mame-sviatok/a20191024-090152-jpg/

—————

—————


V škôlke nám papať chutí :)

/album/v-skolke-nam-papat-chuti/a113236818-10217424792957030-1914348644185133595-n-jpg/

—————

/album/v-skolke-nam-papat-chuti/a115735227-10217424792917029-8309298569280804734-n-jpg/

—————

/album/v-skolke-nam-papat-chuti/a110298781-10217424793077033-6587183128758428424-n-jpg/

—————

/album/v-skolke-nam-papat-chuti/a110313275-10217424791036982-9023349952617293517-n-jpg/

—————

/album/v-skolke-nam-papat-chuti/a115803556-10217424791076983-3004523897521022272-n-jpg/

—————

/album/v-skolke-nam-papat-chuti/a109977508-10217424803597296-8961996627871228263-n-jpg/

—————

/album/v-skolke-nam-papat-chuti/a110117926-10217424803637297-4811764701763267233-n-jpg/

—————

/album/v-skolke-nam-papat-chuti/a110225324-10217424803717299-9120987218137820643-n-jpg/

—————

/album/v-skolke-nam-papat-chuti/a110340498-10217424803677298-8771846304461696722-n-jpg/

—————

—————


Kamarátky hračky

/album/najradsej-sa-hrame/a109946567-10217424789796951-7352561286637045588-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sa-hrame/a110090636-10217424789636947-6924177780875814448-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sa-hrame/a110208319-10217424789836952-2025891271271256564-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sa-hrame/a110272049-10217424789876953-1102829293730432388-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sa-hrame/a110228479-10217424788276913-2996401784602577759-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sa-hrame/a109945434-10217424787756900-2789554692569713458-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sa-hrame/a115711365-10217424787356890-8388504527075800422-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sa-hrame/a110322887-10217424807757400-1060744504258677840-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sa-hrame/a110022242-10217424802077258-8602653714478116664-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sa-hrame/a110281657-10217424802117259-6416567979184181992-n-jpg/

—————

—————


Najradšej sme na našom školskom dvore :)

/album/najradsej-sme-na-nasom-skolskom-dvore/a110101020-10217424800797226-2608355904135725941-n-1-jpg/

—————

/album/najradsej-sme-na-nasom-skolskom-dvore/a110069584-10217424795917104-7560109227829024628-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sme-na-nasom-skolskom-dvore/a110313247-10217424794397066-2706506135946935938-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sme-na-nasom-skolskom-dvore/a110340490-10217424794597071-5963910500269938790-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sme-na-nasom-skolskom-dvore/a110043643-10217424794517069-2462157756940465472-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sme-na-nasom-skolskom-dvore/a110287857-10217424794437067-3958788271869128575-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sme-na-nasom-skolskom-dvore/a112849671-10217424793037032-1088512385876298559-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sme-na-nasom-skolskom-dvore/a110196356-10217424791236987-738658093745210151-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sme-na-nasom-skolskom-dvore/a109517469-10217424791156985-3441308474142025542-n-jpg/

—————

/album/najradsej-sme-na-nasom-skolskom-dvore/a109947696-10217424789756950-4313897515984674302-n-jpg/

—————

—————AKCIE MŠ

Vianočný program

12.11.2019 12:27
V pondelok 9. Decembra 2019 o 15:30 hod. sa uskutoční Vianočné vystúpenie v kultúrnom dome.

—————


Riaditeľka MŠ

Kontakt

12.03.2018 20:39
V prípade potreby kontaktujte riaditeľku MŠ Annu Kalnickú na emailovej adrese annakalnická11@gmail.com

—————


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226


Krúžky

Výtvarná výchova

30.10.2019 12:30
Od 4. Novembra 2019 začína v našej materskej škole výtvarný krúžok pod vedením lektorky Mgr. art. Ľuboslavy Vrabcovej. Výtvarný krúžok bude každý pondelok od 14:30 do 15:15. Mesačný poplatok 7€ je potrebné uhradiť vždy mesiac vopred, pretože slúži na nákup výtvarného materiálu. Krúžok je určený pre deti II.triedy.

—————

Anglický krúžok

12.03.2017 20:35
Anglický krúžok je každý štvrtok od 14:15 do 14:45 pod vedením lektorky Kataríny Stuchlej. Krúžok je platený, 7,50 € za mesiac je potrebné uhradiť na číslo účtu, ktoré Vám bolo poskytnuté. Krúžok je určený pre deti II. triedy a prebieha v triede Sovičiek na poschodí.

—————


NEZABUDNITE

V SKRINKE MÁM

20.08.2014 12:48
PAPUČKY, ZABALENÉ NÁHRADNÉ  OBLEČENIE-odporúčame darčekovú papierovú tašku.PROSÍME VŠETKO PODPÍSAŤ!ĎAKUJEME

—————

Príchod do škôlky

28.11.2013 08:37
Prosíme rodičov, aby svoje deti nosili do 08.00 hodiny. Ďakujeme :-)

—————


Ďakujeme

Ďakujeme

01.04.2020 15:22
Ďakujeme maminke Soničky Kašubovej za rôzne krásne hračky pre detičky.

—————

Kreslíme

01.04.2020 15:18
Ďakujeme pani Stachovej za piapiere na kreslenie, omaľovánky a krásne farebné gumičky do vláskov dievčat.

—————

Ďakujeme

01.04.2020 15:15
Ďakujeme rodičom Marcelka a Matejka Šovčíkových za krásne knižky, detské encyklopédie a rôzne hračky pre deti.

—————

Dekorácie

01.04.2020 15:12
Ďakujeme mamine Martinka Straku a mamine Samka Líšku za krásne jesenné dekorácie a tekvičky.

—————

Tešíme sa z hračiek :)

01.04.2020 15:08
Ďakujeme pani Strakovej, ktorá nám venovala do materskej školy puzzle, rôzne hračky, edukačné hry pre deti a stavebnice. Každá "hračka" má svoj význam a pomáha diaťaťu zdokonaľovať pozornosť, jemnú motoriku pri manipulácii s nimi, logické myslenie.

—————

Ďakujeme

01.04.2020 15:05
Ďakujeme maminke Bianky Šimovej za detské knižky, ktoré darovala našej materskej škole.

—————


Anketa

Sledujem novinky z webovej stránky MŠ Príbovce

Pravidelne
34%
761

Občas (raz za dva mesiace)
1%
29

Nesledujem web stránku MŠ Príbovce
65%
1 457

Celkový počet hlasov: 2247


Vaša pomoc pre naše OZ

web stránka

25.11.2013 17:51
Važení rodičia, o webovú stránku sa stará pani učiteľka Tamara Džurmanová. V prípade, že máte námety, podnety ako stránku skvalitniť, prípadne sa aktívne zapojiť informujte ju na e-mailovej adrese: dzurmanovat@gmail.com . Budeme Vám vďační za každý nápad.

—————

Dary

23.11.2013 07:17
    V prípade, že máte záujem darovať nášmu OZ vecný prípadne finančný dar v rubrike OZ rodičov pri MŠ Príbovce máte na stiahnutie dokument Darovacia zmluva. 

—————

Ďakujeme

22.11.2013 10:55
Ďakujeme za všetko čo pre nás robíte. Všetko je využité pre spokojnosť našich detí.

—————