Život škôlkarika :D

Hurá na prázdniny

20.06.2019 06:34

Milí rodičia a milí naši škôlkari,

ani sme sa nenazdali a prešiel ďalší školský rok plný zážitkov. Akoby to bolo včera keď sme nacvičovali krásny zimný program pre rodičov a dnes už je horúci letný deň a prázdniny za dverami :). Počas školských letných prázdnin zavrieme brány našej materskej školy na 5 týždňov.

Zátvor počas letných prázdnin: 

od 15.7.2019 do 9.8.2019

od 26.8.2019 do 30.08.2019

Tešíme sa na nový školský rok kedy privítame aj nových škôlkarov.

Prajeme Vám krásne slnečné leto plné zážitkov.

—————

Zápis do Materskej školy v Príbovciach

08.04.2019 06:57

Milí rodičia budúcich škôlkarov,

nastal čas kedy Vaše ratolesti vykuknú spod ochranných krídel svojej mamy a stávajú sa samostatnejšími. Nastáva čas, kedy prichádzajú prvé obavy matky z pár hodinového odlúčenia. Tieto obavy sú namieste, keďže ste spolu boli každý deň, ale je čas kedy je potrebné dieťa socializovať, zaradiť do kolektívu iných detí, dať mu možnosť objavovať sám seba a svet okolo nás. Poskytnúť mu plno ďalších zážitkov, ktoré doma nezažije. Naša materská škola uplatňuje princípy humanistickej výchovy, individuálny prístup k deťom. Poskytuje príjemné rodinné prostredie, rozvoj dopravnej, regionálnej a enviromentálnej výchovy. Upevňuje ľudové zvyky a tradície v Turčianskom regióne, uplatňuje zážitkové učenie.Deti v našej materskej škole získavajú počítačovú gramotnosť, podporujeme moderné a inovatívne vzdelávanie detí. Materská škola organizuje pre deti školské výlety, besedy a exkurzie, poskytuje služby špeciálneho pedagóga a krúžkovú činnosť - ZUŠ Kláštor pod Znievom, oboznamovanie sa s anglickým jazykom.


Zápis do Materskej školy v Príbovciach na školský rok 2019/2020 sa koná od 30. apríla do 20. mája 2019 v čase od 11:00 hod. do 15:00 hod. priamo v MŠ.

Na zápis je potrebné priniesť písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ (ktorú Vám poskytneme v MŠ) a potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného lekára.

Podmienky prijímania:

Počet detí, ktoré môžu byť prijaté do materskej školy, závisí od kapacitných možností materskej školy.

S pravidla sa prijímajú deti od 3 - 6 rokov.

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

Deti s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.


V novom školskom roku sa tešíme na privítanie nových škôlkarov :).

—————AKCIE MŠ

Rozlúčka s predškolákmi

19.06.2019 06:27
Dňa 20.6.2019 o 15:30 sa s našou materskou školou rozlúčia predškoláci, z ktorých sa po prázdninách stanú žiaci prvého ročníka základnej školy.

—————


Riaditeľka MŠ

Kontakt

12.03.2018 20:39
V prípade potreby kontaktujte riaditeľku MŠ Annu Kalnickú na emailovej adrese annakalnická11@gmail.com

—————


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226


Krúžky

Anglický krúžok

12.03.2017 20:35
Anglický krúžok je každý štvrtok od 14:15 do 15:15 pod vedením lektorky Kataríny Stuchlej. Krúžok je platený, 7€ za mesiac je potrebné uhradiť na číslo účtu, ktoré Vám bolo poskytnuté. Krúžok trvá pol hodinu, od 14:15 do 14:45 majú anglický krúžok mladšie deti Lienky a od 14:45 do 15:15 staršie deti Sovičky. Krúžok prebieha v triede Sovičiek na poschodí.

—————


NEZABUDNITE

V SKRINKE MÁM

20.08.2014 12:48
PAPUČKY, ZABALENÉ NÁHRADNÉ  OBLEČENIE-odporúčame darčekovú papierovú tašku.PROSÍME VŠETKO PODPÍSAŤ!ĎAKUJEME

—————

Príchod do škôlky

28.11.2013 08:37
Prosíme rodičov, aby svoje deti nosili do 08.00 hodiny. Ďakujeme :-)

—————


Ďakujeme

Školské výlety

19.06.2019 06:30
Ďakujeme rodičom Duška Lamoša za finančný príspevok na školské výlety, za ktorý si deti vychutnali pizzu v Turčianskych Tepliciach a zmrzlinu v Žiline.

—————

Spievame a tancujeme

30.09.2018 12:49
Ďakujeme pani Adamovej za dopĺňanie nášho hudobného repertoáru, cd-čka a piesne využívame každý deň pri cvičení, alebo ranných hrách.

—————

Ďakujeme

21.02.2018 19:09
Ďakujeme za finančný dar rodine Duška Lamoša.

—————

Dekorácie

24.11.2017 18:43
Ďakujeme mamine Adelky Adamovej za krásne vianočné a zimné dekorácie, ktoré nám pomôžu pri príprave vianočného predstavenia.

—————

Tešíme sa z hračiek :)

06.10.2017 21:00
Ďakujeme pani Skučkovej, ktorá nám venovala do materskej školy puzzle a rôzne drevené hračky. Ďakujeme maminke Adelky Adamovej za kocky a hojdacieho koníka, maminke Tamarky a Terezky Brzákovej za rôzne hračky. Každá "hračka" má svoj význam a pomáha diaťaťu zdokonaľovať pozornosť, jemnú motoriku pri...

—————

Máme radi rozprávkové knižky :)

22.11.2016 18:23
Ďakujem mamine Radky Môcovej za rozprávkové knihy, ktoré vanovala do našej Materskej školy.

—————

Hráme sa, hráme :)

27.03.2016 11:11
Ďakujeme mamine Radky Môcovej za krásne autá a iné hračky.

—————

Výtvarný materiál

27.03.2016 11:05
Ďakujeme mamine Katky a Šarlotky Bombicovej za rôzny výtvarný materiál, ktorý v priebehu školského roku s radosťou využívame na tvorenie výtvarných prác.

—————


Anketa

Sledujem novinky z webovej stránky MŠ Príbovce

Pravidelne
74%
34

Občas (raz za dva mesiace)
17%
8

Nesledujem web stránku MŠ Príbovce
9%
4

Celkový počet hlasov: 46


Vaša pomoc pre naše OZ

web stránka

25.11.2013 17:51
Važení rodičia, o webovú stránku sa stará pani učiteľka Tamara Džurmanová. V prípade, že máte námety, podnety ako stránku skvalitniť, prípadne sa aktívne zapojiť informujte ju na e-mailovej adrese: dzurmanovat@gmail.com . Budeme Vám vďační za každý nápad.

—————

Dary

23.11.2013 07:17
    V prípade, že máte záujem darovať nášmu OZ vecný prípadne finančný dar v rubrike OZ rodičov pri MŠ Príbovce máte na stiahnutie dokument Darovacia zmluva. 

—————

Ďakujeme

22.11.2013 10:55
Ďakujeme za všetko čo pre nás robíte. Všetko je využité pre spokojnosť našich detí.

—————