Život škôlkarika :D

Plán aktivít

03.10.2019 18:35

Aktivity v Októbri 2019

 3.10. Gaštanový a tekvicový deň - doobeda zber gaštanov, poobede o 15:00 tvorivé dielne s rodičmi.
 8.10. Svetový deň úsmevu - výroba smajlíkov
 9.10. Svetový deň pošty - exkurzia do miestnej pošty
10.10. Svetový deň vajec
15.10. Deň bielej palice - deň nevidiacich, Svetový deň umývania rúk
21.10. Medzinárodný deň stromov - v priebehu týždňa vychádzka do okolia materskej školy (objímanie stromov)
21.10. Deň ovocia a zeleniny - Jesenná výstava ovocia spojená s ochutnávkou ovocných šalátov v spolupráci so školskou jedálňou "Hostinky"
21.10. Fotenie
23.10. ÚCTA K STARŠÍM - Deň so starými rodičmi, vystúpenie Sovičiek pre starých rodičov
23.10. Bábkové divadlo
25.10. Vystúpenie predškolákov pre dôchodcov v kultúrnom dome v Príbovciach
ŠARKANIÁDA - podľa počasia v priebehu mesiaca
 

—————

Vianočné fotenie

03.10.2019 17:55

POZOR ZMENA!

Milí rodičia, mení sa termín vianočného fotenia. Prihláseným deťom pripravte pekné oblečenie v pondelok 21.10.2019.

—————

Aktualizácia webovej stránky

13.09.2019 22:09

Milí rodičia,

naša webová stránka slúži ako malé okno do života detí v materskej škole. Prostredníctvom tejto web stránky Vás priebežne informujeme o aktivitách, ktoré chystáme pre deti. Aktualizujeme fotografie z výchovno- vzdelávacích aktikvít a doplnkových aktivít, aby ste mohli vidieť spokojnosť Vašich detí v našej materskej škole. Nájdete tu informácie o krúžkovej činnosti, základné informácie o materskej škole. Oznamy, ktoré sú vyvesené na nástenke v materskej škole nie sú všetky dostupné aj na webovej stránke. Preto Vás prosíme, aby ste si o 5 minút privstali, alebo v poobedných hodinách trošku spomalili a prečítali si nové oznamy. Ďakujeme za spoluprácu.

—————

Krúžková činnosť

13.09.2019 21:55

Aj v školskom roku pripravujeme pre deti krúžok anglického jazyka. Záujem o tento krúžok je potrebné nahlásiť triednym učiteľkám. Ak bude dostatočný záujem, kružok začne v mesiaci Október. Cena je nezmenená 15€/ 2 mesiace.

—————

Školský rok v plnom prúde

13.09.2019 21:47

Milí rodičia,

prišiel mesiac September a spolu s ním aj nový školský rok, v ktorom sme opäť privítali v materskej škole nových škôlkarov. V mesiaci September prebieha adaptácia detí na nové prostredie a nových ľudí. Spoločne sa tešíme na nový školský rok, ktorý bude plný aktivít a zážitkového učenia.

—————

Hurá na prázdniny

20.06.2019 06:34

Milí rodičia a milí naši škôlkari,

ani sme sa nenazdali a prešiel ďalší školský rok plný zážitkov. Akoby to bolo včera keď sme nacvičovali krásny zimný program pre rodičov a dnes už je horúci letný deň a prázdniny za dverami :). Počas školských letných prázdnin zavrieme brány našej materskej školy na 5 týždňov.

Zátvor počas letných prázdnin: 

od 15.7.2019 do 9.8.2019

od 26.8.2019 do 30.08.2019

Tešíme sa na nový školský rok kedy privítame aj nových škôlkarov.

Prajeme Vám krásne slnečné leto plné zážitkov.

—————

Zápis do Materskej školy v Príbovciach

08.04.2019 06:57

Milí rodičia budúcich škôlkarov,

nastal čas kedy Vaše ratolesti vykuknú spod ochranných krídel svojej mamy a stávajú sa samostatnejšími. Nastáva čas, kedy prichádzajú prvé obavy matky z pár hodinového odlúčenia. Tieto obavy sú namieste, keďže ste spolu boli každý deň, ale je čas kedy je potrebné dieťa socializovať, zaradiť do kolektívu iných detí, dať mu možnosť objavovať sám seba a svet okolo nás. Poskytnúť mu plno ďalších zážitkov, ktoré doma nezažije. Naša materská škola uplatňuje princípy humanistickej výchovy, individuálny prístup k deťom. Poskytuje príjemné rodinné prostredie, rozvoj dopravnej, regionálnej a enviromentálnej výchovy. Upevňuje ľudové zvyky a tradície v Turčianskom regióne, uplatňuje zážitkové učenie.Deti v našej materskej škole získavajú počítačovú gramotnosť, podporujeme moderné a inovatívne vzdelávanie detí. Materská škola organizuje pre deti školské výlety, besedy a exkurzie, poskytuje služby špeciálneho pedagóga a krúžkovú činnosť - ZUŠ Kláštor pod Znievom, oboznamovanie sa s anglickým jazykom.


Zápis do Materskej školy v Príbovciach na školský rok 2019/2020 sa koná od 30. apríla do 20. mája 2019 v čase od 11:00 hod. do 15:00 hod. priamo v MŠ.

Na zápis je potrebné priniesť písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ (ktorú Vám poskytneme v MŠ) a potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného lekára.

Podmienky prijímania:

Počet detí, ktoré môžu byť prijaté do materskej školy, závisí od kapacitných možností materskej školy.

S pravidla sa prijímajú deti od 3 - 6 rokov.

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

Deti s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.


V novom školskom roku sa tešíme na privítanie nových škôlkarov :).

—————AKCIE MŠ

Vystúpenie predškolákov

03.10.2019 18:13
V piatok 25.10.2019 o 14:30 potešíme Príbovských dôchodcov básničkami a pesničkami k príležitosti Októbra mesiaca úcty k starším. Vystúpenia sa zúčastnia iba predškoláci.

—————

Vystúpenie pre starých rodičov

03.10.2019 18:08
V stredu 23.10.2019 o 9:00 sa uskutoční vystúpenie pre starých rodičov detí 2. triedy. Srdečne Vás privítame v sovičkovej triede na poschodí. 

—————

Fotenie

13.09.2019 21:59
V pondelok 21.Októbra 2019 o 10:00 sa uskutoční fotenie detí. Prosíme aby ste prihláseným deťom pripravili oblečenie podľa vlastného výberu. Ďakujeme.

—————


Riaditeľka MŠ

Kontakt

12.03.2018 20:39
V prípade potreby kontaktujte riaditeľku MŠ Annu Kalnickú na emailovej adrese annakalnická11@gmail.com

—————


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226


Krúžky

Anglický krúžok

12.03.2017 20:35
Anglický krúžok je každý štvrtok od 14:15 do 15:15 pod vedením lektorky Kataríny Stuchlej. Krúžok je platený, 7€ za mesiac je potrebné uhradiť na číslo účtu, ktoré Vám bolo poskytnuté. Krúžok trvá pol hodinu, od 14:15 do 14:45 majú anglický krúžok mladšie deti Lienky a od 14:45 do 15:15 staršie deti Sovičky. Krúžok prebieha v triede Sovičiek na poschodí.

—————


NEZABUDNITE

V SKRINKE MÁM

20.08.2014 12:48
PAPUČKY, ZABALENÉ NÁHRADNÉ  OBLEČENIE-odporúčame darčekovú papierovú tašku.PROSÍME VŠETKO PODPÍSAŤ!ĎAKUJEME

—————

Príchod do škôlky

28.11.2013 08:37
Prosíme rodičov, aby svoje deti nosili do 08.00 hodiny. Ďakujeme :-)

—————


Ďakujeme

Školské výlety

19.06.2019 06:30
Ďakujeme rodičom Duška Lamoša za finančný príspevok na školské výlety, za ktorý si deti vychutnali pizzu v Turčianskych Tepliciach a zmrzlinu v Žiline.

—————

Spievame a tancujeme

30.09.2018 12:49
Ďakujeme pani Adamovej za dopĺňanie nášho hudobného repertoáru, cd-čka a piesne využívame každý deň pri cvičení, alebo ranných hrách.

—————

Ďakujeme

21.02.2018 19:09
Ďakujeme za finančný dar rodine Duška Lamoša.

—————

Dekorácie

24.11.2017 18:43
Ďakujeme mamine Adelky Adamovej za krásne vianočné a zimné dekorácie, ktoré nám pomôžu pri príprave vianočného predstavenia.

—————

Tešíme sa z hračiek :)

06.10.2017 21:00
Ďakujeme pani Skučkovej, ktorá nám venovala do materskej školy puzzle a rôzne drevené hračky. Ďakujeme maminke Adelky Adamovej za kocky a hojdacieho koníka, maminke Tamarky a Terezky Brzákovej za rôzne hračky. Každá "hračka" má svoj význam a pomáha diaťaťu zdokonaľovať pozornosť, jemnú motoriku pri...

—————

Máme radi rozprávkové knižky :)

22.11.2016 18:23
Ďakujem mamine Radky Môcovej za rozprávkové knihy, ktoré vanovala do našej Materskej školy.

—————

Hráme sa, hráme :)

27.03.2016 11:11
Ďakujeme mamine Radky Môcovej za krásne autá a iné hračky.

—————

Výtvarný materiál

27.03.2016 11:05
Ďakujeme mamine Katky a Šarlotky Bombicovej za rôzny výtvarný materiál, ktorý v priebehu školského roku s radosťou využívame na tvorenie výtvarných prác.

—————


Anketa

Sledujem novinky z webovej stránky MŠ Príbovce

Pravidelne
76%
37

Občas (raz za dva mesiace)
16%
8

Nesledujem web stránku MŠ Príbovce
8%
4

Celkový počet hlasov: 49


Vaša pomoc pre naše OZ

web stránka

25.11.2013 17:51
Važení rodičia, o webovú stránku sa stará pani učiteľka Tamara Džurmanová. V prípade, že máte námety, podnety ako stránku skvalitniť, prípadne sa aktívne zapojiť informujte ju na e-mailovej adrese: dzurmanovat@gmail.com . Budeme Vám vďační za každý nápad.

—————

Dary

23.11.2013 07:17
    V prípade, že máte záujem darovať nášmu OZ vecný prípadne finančný dar v rubrike OZ rodičov pri MŠ Príbovce máte na stiahnutie dokument Darovacia zmluva. 

—————

Ďakujeme

22.11.2013 10:55
Ďakujeme za všetko čo pre nás robíte. Všetko je využité pre spokojnosť našich detí.

—————