Život škôlkarika :D

Zápis do Materskej školy v Príbovciach

08.04.2019 06:57

Milí rodičia budúcich škôlkarov,

nastal čas kedy Vaše ratolesti vykuknú spod ochranných krídel svojej mamy a stávajú sa samostatnejšími. Nastáva čas, kedy prichádzajú prvé obavy matky z pár hodinového odlúčenia. Tieto obavy sú namieste, keďže ste spolu boli každý deň, ale je čas kedy je potrebné dieťa socializovať, zaradiť do kolektívu iných detí, dať mu možnosť objavovať sám seba a svet okolo nás. Poskytnúť mu plno ďalších zážitkov, ktoré doma nezažije. Naša materská škola uplatňuje princípy humanistickej výchovy, individuálny prístup k deťom. Poskytuje príjemné rodinné prostredie, rozvoj dopravnej, regionálnej a enviromentálnej výchovy. Upevňuje ľudové zvyky a tradície v Turčianskom regióne, uplatňuje zážitkové učenie.Deti v našej materskej škole získavajú počítačovú gramotnosť, podporujeme moderné a inovatívne vzdelávanie detí. Materská škola organizuje pre deti školské výlety, besedy a exkurzie, poskytuje služby špeciálneho pedagóga a krúžkovú činnosť - ZUŠ Kláštor pod Znievom, oboznamovanie sa s anglickým jazykom.


Zápis do Materskej školy v Príbovciach na školský rok 2019/2020 sa koná od 30. apríla do 20. mája 2019 v čase od 11:00 hod. do 15:00 hod. priamo v MŠ.

Na zápis je potrebné priniesť písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ (ktorú Vám poskytneme v MŠ) a potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného lekára.

Podmienky prijímania:

Počet detí, ktoré môžu byť prijaté do materskej školy, závisí od kapacitných možností materskej školy.

S pravidla sa prijímajú deti od 3 - 6 rokov.

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

Deti s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.


V novom školskom roku sa tešíme na privítanie nových škôlkarov :).

—————

Aprílové aktivity....

26.03.2019 07:10

....na čo sa môžeme tešiť

V mesiaci Apríl s deťmi absolvujeme brannú vychádzku do blízkeho okolia.

1.4. Medzinárodný deň vtáctva- exkurzia spevavého vtáctva- p. Chlebet

2.4. Svetový deň detskej knihy- týždeň Andersenových rozprávok

5.4. Rozlúčka so zimou- púšťanie Moreny (Svetový deň kultúrneho dedičstva)

8.4.- 9.4. ZÁPIS detí do 1. ročníka ZŠ Benice

11.4. Deň narcisov- deň boja proti rakovine

12.4. Svetový deň kozmonautiky

16.4. Tvorivé dielne- pletenie veľkonočných korbáčov- p. Obuch Súťaž o najkrajšie veľkonočné vajíčko

18.4. Planetárium- návšteva pozorovateľne M.R.Štefánika v Martine (II.trieda)

25.4. Deň Zeme- Malý ochranár prírody- beseda s koordinátorom lesnej pedagogiky- Mgr. Bihári

29.4. Beseda s horárom- p. Hirschner

30.4. Stavanie mája v materskej škole

30.4. Začiatok zápisu detí do MŠ Príbovce—————

Prevádzka MŠ

01.11.2018 10:25

Milí rodičia,

v piatok 2.11.2018 bude materská škola zatvorená.

—————

Prevádzka MŠ počas budúceho týždňa

22.10.2018 20:54
Milí rodičia,
čaká nás krátky pracovný týždeň :). V školách majú žiaci počas tohto týždňa prázdniny, možno aj preto sa nás pýtate či nebude aj naša materská škola zatvorená.
Prevádzka počas budúceho týždňa bude nasledovná:
pondelok 29.10. otvorené
utorok 30.10. zatvorené (sviatok)
streda 31.10. otvorené
štvrtok 1.11. zatvorené (sviatok)
piatok 2.11. zatvorené.
 
V priebehu budúceho týždňa aktualizujeme aj našu fotogalériu a opäť Vám priblížime ako trávime čas v materskej škole :)

—————

Otvárame brány materskej školy

29.08.2018 12:43

V pondelok 3. Septembra 2018 sa otvorí brána materskej školy pre všetkých škôlkarikov. Krásne slnečné leto máme pomaly na konci a tak sa môžeme tešiť na nový školský rok, ktorý nám opäť ponúkne plno nových zážitkov. Materská škola opäť "ožije". Po prázdninovom režime sa obe triedy naplnia krásnym detským smiechom. Privítame nové deti, hlavne v triede Lienok. Na nových kamarátov sa už veľmi tešíme.

Zopár základných informácií pre rodičov (hlavne pre nových škôlkarikov):

- Materská škola je dvojtriedna. V prízemí nájdete triedu Lienok (ktorú navštevujú mladšie deti) a na poschodí je trieda Sovičiek (staršie deti). Do ktorej triedy je zaradené Vaše dieťa sa dozviete aj tu na našej web stránke (menu/ materská škola/ triedy), alebo v materskej škole na dverách tried.

- Prosíme aby ste deťom pripravili do skrinky náhradné oblečenie, keby sme sa náhodou obliali (spodné prádlo, tepláky, kraťasy, tričko s dlhým rukávom, tričko s krátkym rukávom), pyžamko a papučky (PROSÍME VŠETKY VECI PODPÍSAŤ)

 

- Škôlkari, ktorí budú navštevovať triedu Lienok si prinesú jeden balík vreckoviek na pol roka. Škôlkar v triede Sovičiek si prinesie jeden balík vreckoviek na pol roka, zubnú kefku, zubnú pastu a pohárik(Poprosíme podpísať).

Ostatné dôležité informácie Vám poskytnú triedne učiteľky. V stredu 12.9.2018 o 16:00 sa uskutoční rodičovské združenie. Rodičia budú oboznámení s kolektívom materskej školy, s jej prevádzkou, so školským poriadkom a výchovno- vzdelávacím programom materskej školy. Rodičom predstavíme záujmové krúžky pre deti v školskom roku 2018/2019. Pani Môcová rodičov oboznámi s občianskym združením. A bude sa voliť člen do rady školy, ktorý bude zastupovať Vás rodičov, preto je účasť na ZRPŠ veľmi dôležitá.

 

Tešíme sa na nové priateľstvá, našich škôlkarov budeme očakávať s úsmevm na tvári :)

 

 

—————AKCIE MŠ

Šarkaniáda

30.09.2018 12:48
Počas priaznivého počasia sa v mesiaci Október zabavíme so šarkanmi :)

—————

Vianočné fotenie

30.09.2018 12:01
Dňa 26.10.2018 sa uskutoční vianočné fotenie (p. Zemianek), bližšie informácie o cene nájdete na nástenke vo vstupnej chodbe, na tejto nástenke nájdete aj zoznam kde v prípade záujmu môžete zapísať svoje dieťa.

—————

Bábkové divadlo

30.09.2018 11:56
Štvrtok 18.10.2018 sa tešíme na bábkové divadlo "O veternom kráľovi", ktoré nám do MŠ príde zahrať pani Gemerská.

—————

Svetové a medzinárodné dni v mesiaci Október

30.09.2018 11:45
8.10.2018 Svetový deň úsmevu- výroba smajlíkov 9.10.2018 Svetový deň pošty- exkurzia na poštu v Príbovciach 12.10.2018 Svetový deň vajec 15.10.2018 Deň bielej palice- Deň nevidiacich, Svetový deň umývania rúk 20.10.2018 Medzinárodný deň stromu- Sovičky čaká branná vychádzka do Rakova a s Lienkami sa vyberieme na brannú vychádzku v príbovciach (objímanie stromov) 23.10.2018 Deň ovocia a zeleniny- Jesenná výstavaovocia spojená s ochutnávkou ovocných šalátov v spolupráci so školskou jedálňou 24.10.2018 Deň starýh rodičov- Úcta k starším

—————

Gaštanový deň

30.09.2018 11:42
V stredu 3.10.2018 sa zabavíme s gaštanmi a pokúsime sa z nich niečo pekné vytvoriť :)

—————

Svetový deň hospodárskych zvierat

30.09.2018 11:39
V utorok 2.10.2018 nás čaká vychádzka s cieľom pozorovania domácich a hospodárskych zvierat.

—————

Fotenie

03.09.2018 13:09
V piatok 21.09.2018 nás čaká prvé fotenie detí. Ak máte záujem, je potrebné Vaše dieťa zapísať do zoznamu na nástenke vo vstupnej chodbe. Sada fotografií 12€.

—————

Beseda s pani doktorkou

03.09.2018 13:06
V stredu 19.9.2018 nás čaká beseda s pani doktorkou MUDr. Lahutovou, ktorá deťom priblíži jej prácu.

—————

ZRPŠ

29.08.2018 14:16
V stredu 12.9.2018 o 16:00 sa uskutoční rodičovské združenie.

—————


Riaditeľka MŠ

Kontakt

12.03.2018 20:39
V prípade potreby kontaktujte riaditeľku MŠ Annu Kalnickú na emailovej adrese annakalnická11@gmail.com

—————


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226


Krúžky

Anglický krúžok

12.03.2017 20:35
Anglický krúžok je každý štvrtok od 14:15 do 15:15 pod vedením lektorky Kataríny Stuchlej. Krúžok je platený, 7€ za mesiac je potrebné uhradiť na číslo účtu, ktoré Vám bolo poskytnuté. Krúžok trvá pol hodinu, od 14:15 do 14:45 majú anglický krúžok mladšie deti Lienky a od 14:45 do 15:15 staršie deti Sovičky. Krúžok prebieha v triede Sovičiek na poschodí.

—————


NEZABUDNITE

V SKRINKE MÁM

20.08.2014 12:48
PAPUČKY, ZABALENÉ NÁHRADNÉ  OBLEČENIE-odporúčame darčekovú papierovú tašku.PROSÍME VŠETKO PODPÍSAŤ!ĎAKUJEME

—————

Príchod do škôlky

28.11.2013 08:37
Prosíme rodičov, aby svoje deti nosili do 08.00 hodiny. Ďakujeme :-)

—————


Ďakujeme

Spievame a tancujeme

30.09.2018 12:49
Ďakujeme pani Adamovej za dopĺňanie nášho hudobného repertoáru, cd-čka a piesne využívame každý deň pri cvičení, alebo ranných hrách.

—————

Ďakujeme

21.02.2018 19:09
Ďakujeme za finančný dar rodine Duška Lamoša.

—————

Dekorácie

24.11.2017 18:43
Ďakujeme mamine Adelky Adamovej za krásne vianočné a zimné dekorácie, ktoré nám pomôžu pri príprave vianočného predstavenia.

—————

Tešíme sa z hračiek :)

06.10.2017 21:00
Ďakujeme pani Skučkovej, ktorá nám venovala do materskej školy puzzle a rôzne drevené hračky. Ďakujeme maminke Adelky Adamovej za kocky a hojdacieho koníka, maminke Tamarky a Terezky Brzákovej za rôzne hračky. Každá "hračka" má svoj význam a pomáha diaťaťu zdokonaľovať pozornosť, jemnú motoriku pri...

—————

Máme radi rozprávkové knižky :)

22.11.2016 18:23
Ďakujem mamine Radky Môcovej za rozprávkové knihy, ktoré vanovala do našej Materskej školy.

—————

Hráme sa, hráme :)

27.03.2016 11:11
Ďakujeme mamine Radky Môcovej za krásne autá a iné hračky.

—————

Výtvarný materiál

27.03.2016 11:05
Ďakujeme mamine Katky a Šarlotky Bombicovej za rôzny výtvarný materiál, ktorý v priebehu školského roku s radosťou využívame na tvorenie výtvarných prác.

—————


Anketa

Sledujem novinky z webovej stránky MŠ Príbovce

Pravidelne
76%
34

Občas (raz za dva mesiace)
16%
7

Nesledujem web stránku MŠ Príbovce
9%
4

Celkový počet hlasov: 45


Vaša pomoc pre naše OZ

web stránka

25.11.2013 17:51
Važení rodičia, o webovú stránku sa stará pani učiteľka Tamara Džurmanová. V prípade, že máte námety, podnety ako stránku skvalitniť, prípadne sa aktívne zapojiť informujte ju na e-mailovej adrese: dzurmanovat@gmail.com . Budeme Vám vďační za každý nápad.

—————

Dary

23.11.2013 07:17
    V prípade, že máte záujem darovať nášmu OZ vecný prípadne finančný dar v rubrike OZ rodičov pri MŠ Príbovce máte na stiahnutie dokument Darovacia zmluva. 

—————

Ďakujeme

22.11.2013 10:55
Ďakujeme za všetko čo pre nás robíte. Všetko je využité pre spokojnosť našich detí.

—————