Život škôlkarika :D

Dôležitý oznam

15.02.2021 10:27

Oznamujeme Vám, že MŠ bude z prevádzkových dôvodov do konca týždňa do 19.2.2021  zatvorená .

Za porozumenie ďakujeme.

Celý článok

Dôležitý oznam

12.02.2021 12:48

Milí rodičia, Od 16.02.2021 je materská škola Príbovce opäť v prevádzke pre všetky deti

v čase od 6,00-16,00 hod.

 

 

Žiadame rodičov, aby dodržiavali prísne bezpečnostné a protiepidemiologické opatrenia.


 

ZMENA PREVÁDZKY MŠ.doc (12800)

Príloha 11a-o bezinfekčnosti.doc (23040)

11b-súhlas o spracovaní údajov na testovaní.doc (30208)

Manuál Návrat do škôl.pdf (868414)

 

Bez týchto tlačív dieťa do MŠ nebude prijaté.

Sú to platné tlačivá zaslané z MŠ SR

 

Ďakujeme za pozornosť a spoluprácu

Zákonný zástupca vo vchode budovy MŠ vypisuje tlačivá, ktoré odovzdá p.učiteľkám.

Rodičia po info sms z OÚ-do 15.1. 2021 mali možnosť nahlásiť umiestnenie dieťaťa v MŠ. 

Prípadné otázky a informácie u p.riaditeľky Hanky Kalnickej - pevná linka MŠ 043/4294226.Viac tu: https://www.oz-mspribovce.sk/

Zákonný zástupca vo vchode budovy MŠ vypisuje tlačivá, ktoré odovzdá p.učiteľkám.

Rodičia po info sms z OÚ-do 15.1. 2021 mali možnosť nahlásiť umiestnenie dieťaťa v MŠ. 

Prípadné otázky a informácie u p.riaditeľky Hanky Kalnickej - pevná linka MŠ 043/4294226.Viac tu: https://www.oz-mspribovce.sk/

Zákonný zástupca vo vchode budovy MŠ vypisuje tlačivá, ktoré odovzdá p.učiteľkám.

Rodičia po info sms z OÚ-do 15.1. 2021 mali možnosť nahlásiť umiestnenie dieťaťa v MŠ. 

Prípadné otázky a informácie u p.riaditeľky Hanky Kalnickej - pevná linka MŠ 043/4294226.Viac tu: https://www.oz-mspribovce.sk/

Zákonný zástupca vo vchode budovy MŠ vypisuje tlačivá, ktoré odovzdá p.učiteľkám.

Rodičia po info sms z OÚ-do 15.1. 2021 mali možnosť nahlásiť umiestnenie dieťaťa v MŠ. 

Prípadné otázky a informácie u p.riaditeľky Hanky Kalnickej - pevná linka MŠ 043/4294226.Viac tu: https://www.oz-mspribovce.sk/

Zákonný zástupca vo vchode budovy MŠ vypisuje tlačivá, ktoré odovzdá p.učiteľkám.

Rodičia po info sms z OÚ-do 15.1. 2021 mali možnosť nahlásiť umiestnenie dieťaťa v MŠ. 

Prípadné otázky a informácie u p.riaditeľky Hanky Kalnickej - pevná linka MŠ 043/4294226.Viac tu: https://www.oz-mspribovce.sk/

 

Zákonný zástupca vo vchode budovy MŠ vypisuje tlačivá, ktoré odovzdá p.učiteľkám.

Rodičia po info sms z OÚ-do 15.1. 2021 mali možnosť nahlásiť umiestnenie dieťaťa v MŠ. 

Prípadné otázky a informácie u p.riaditeľky Hanky Kalnickej - pevná linka MŠ 043/4294226.Viac tu: https://www.oz-mspribovce.sk/

 

 

 

Celý článok

Tvorivo s deťmi doma 2

08.02.2021 13:06

 

Milí rodičia, milé detičky, posielame vám niečo pre radosť a tvorivo využitý čas doma.

Téma: Pracovné profesie

Akú prácu robia tety na obrázku.docx (125999)
Na obrázku sú deti v.docx (76815)
Poznaj prácu krajčírky.docx (69075)
Práca opravára.docx (48245)
pre opravára.docx (71592)
Rozvoj zrakového vnímania.docx (191573)
SJ-PL- čítanie s porozum. 1.r..docx (52851)
strihaj po čiare.docx (63137)
Vyfarbi si obrázok za odmenu.docx (84224)
 

Motivačné videjko na správny úchop písacieho či kresliaceho materiálu.

Je to veľmi dôležité, aby sa detičky naučili pekne písať.

predskolniporadna.cz/8-tipu-pro-spravny-uchop/

A na záver vás pozývame do SPIEVANKOVA

www.youtube.com/watch?v=5W-jt6syFxY

Prajeme vám pekný týždeň a tešíme sa na vás čoskoro v našej MŠ

 

Celý článok

Dôležitý oznam

05.02.2021 20:14

Oznamujeme Vám, že MŠ od pondelka 8.2.2021 bude z nariadenia RÚVZ zatvorená do odvolania.

Celý článok

Tvorivo s deťmi doma

28.01.2021 17:02

Milí rodičia,

prežívame náročné časy, radi by sme privítali v MŠ všetky naše „Lienočky aj „Sovičky“, ale žiaľ situácia nám to nedovoľuje.

Keďže samé sme mamičkami o to viac s Vami zdieľame náročnosť situácií, ktorým sme vystavený.

Január je v našej materskej škole plný ZIMY-nie len skutočnej, ale aj papierovej, pesničkovej, básničkovej,..........poznávame ročné obdobie-jeho znaky prejavy, počasie v zime, starostlivosť o vtáčiky, zvieratká, správne obliekanie a ochrana zdravia, zimné športy, hry a pokusy so snehom, ľadom....

V rámci našich učebných osnov plníme každodenne stanovené úlohy, ciele formou hry, pozorovania, zážitkových činností,

Každý deň okrem stanovených úloh z rôznych oblastí vedieme deti k samostatnosti pri obliekaní, vyzliekaní, hygiene, ku kultúrnemu stolovaniu, k dodržiavaniu pravidiel, k vzájomnému rešpektovaniu.

V prípade, že budete mať doma popri práci a starostlivosti čas, nakuknite, posielame Vám zopár pracovných listov, ktoré si môžete v prípade možnosti vytlačiť.

Pri kreslení upozorňujeme deti na správne držanie ceruzky, naprávame nesprávny úchop, pred prácou si precvičujeme prsty -napr.pomocou riekanky:

Každá rúčka má prstíčky,

zovrieme ich do pästičky,

bum, bum, na vrátka,

to je rozprávka krátka.“

 


búdka.docx (60717)
Čiapočka.docx (47520)
čo jedia.jpg (46772)
DETI V ZIME.doc (70144)
Hľadaj rovnaké dvojice (2).docx (109561)
Hľadaj rovnaké dvojice.docx (109561)
Hľadaj.docx (115153)
Nájdi správnu cestičku pre každé lesné zviera.docx (74387)
pocitame-zimne-veci.pdf (199099)
Precvič si jazýček.docx (100395)
Sovičky aj Lienočky.odt (2121781)
strihaj a lep.docx (23872)
Sýkorka.docx (70324)
v lese.jpg (53529)
Vystrihni krúžky a.docx (71096)
 

Celý článok

Dôležitý oznam!

23.01.2021 15:55

Vážení rodičia, v pondelok 25.1. 2021 sa pokračuje v režime-prevádzka MŠ je zabezpečená pre deti,ktorých zákonný zástupca pracuje v kritickej infraštruktúre, alebo povaha práce zákonného zástupcu neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

V priestoroch šatne môže byť naraz 1 rodič, prosíme Vás, aby ste to rešpektovali-rovnako ako rúško, dezinfekcia.

Zákonný zástupca vo vchode budovy MŠ vypisuje tlačivá, ktoré odovzdá p.učiteľkám.

Rodičia po info sms z OÚ-do 15.1. 2021 mali možnosť nahlásiť umiestnenie dieťaťa v MŠ. 

Prípadné otázky a informácie u p.riaditeľky Hanky Kalnickej - pevná linka MŠ 043/4294226.

Celý článok

MŠ otvorená od 11.1.2021

08.01.2021 09:15

Milí rodičia, milé deti,

v pondelok 11.1.2021 Vás radi opäť privítame v našej MŠ. Nemôžme sa však vidieť všetci, vzhľadom na aktuálnu situáciu vírusu COVID-19. Preto Vás, milí rodičia, prosíme o zhovievavosť a porozumenie.  Kto má vo svojej rodine, príbuzenstve pozitívnych na COVID-19, prosíme detičky nemôžu navštíviť MŠ.

MŠ je otvorená pre rodičov - prosíme pozrite si link

MŠ 11.1.2021.pdf (41069)17070

Mamičky, ktoré ste na materskej dovolenke, tiež sa tešte  doma zo svojich detičiek, kým sa situácia zmierni

Do budovy MŠ nesmie rodič vstúpiť , detičkám budeme s láskou pomáhať. Je potrebné však vypísať tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa. Bude nám pomáhať aj naša ochotná Ľubka.

17070 Vyhlásenie.doc.docx (16,9 kB)

 Ďakujeme za pochopenie, príjemný víkend

Celý článok

Vianočné prianie

21.12.2020 14:47

Veľa šťastia v žiare svetiel stromčeka, aby láska zavítala aj do Vášho domčeka.

Na Vianoce mnoho radosti, v novom roku žiadne starostil.

Pokojné a radostné Vianočné sviatky Vám praje kolektív MŠ Príbovce
 

 

Celý článok

Mikulášku milý náš, či nám niečo dobré dáš?

03.12.2020 21:03

Na známosť sa všetkým dáva, že materská škola MIKULÁŠA očakáva.

 

Prosíme všetky detičky, aby si v PONDELOK obliekli do škôlky červené vecičky.

Celý článok

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY, PRÍBOVCE

03.12.2020 21:00

 

 

Obec Príbovce oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcim Materskú školu, Príbovce, že prevádzka materskej školy bude od 23. decembra 2020 do 6.januára 202 prerušená.

 

Z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom sa znižuje poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole v decembri 2020 na 7,62 eur a v januári 2021 na 8,95eur.

 


 

Celý článok

OZNAMY

22.11.2020 18:03

Milí rodičia, ponúkame Vám informáciu o

skupinových programoch pre prihlásené deti so súhlasom zákonného zástupcu SC ŠPPaP   25.11.  2.12.   9.12.   10.12. 2020

logopedická depistáž (len PREDŠKOLÁCI) z CPPPaP (centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie na Kollárovej ulici v Martine) 26.11.2020

- v doobedňajších hodinách, sledujte prosím oznamy na nástenke pri vstupe do MŠ, kde Vás včas budeme informovať aj o čase, v ktorom sa  budú programy realizovať 

Celý článok

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 18.11.2020

22.11.2020 18:02

Dobrý deň,

podľa § 4 ods. 1 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 24 zo dňa 13. novembra 2020 v súlade s § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Celý článok

Páračky u sovičiek

18.11.2020 15:46

Jeseň je bohatá nielen na farby, ale aj na naše aktivity. Niektoré sme z dôvodu momentálnej situácie ohľadom COVID-19 nemohli v MŠ realizovať /Úcta k starším/, ale ďalšie sme si spolu s deťmi užívali plnými dúškami. Všetky pani učiteľky ich pripravujú s veľkou láskou a húževnatosťou. O zachovávanie ľudových zvykov a tradícií, odkazy našich predkov sa snaží naša pani riaditeľka. Spoločne s deťmi pripravovali a pozorovali celý proces pečenia chleba (pri príležitosti svetového dňa chleba). Veľmi peknou aktivitou o ľudových zvykoch počas dlhých zimných večerov boli aj páračky. Jednoduchou formou sa deti najskôr oboznámili s ich významom, novými pojmami a potom si vyskúšali samotné páranie peria. Mali z toho radosť. Nechýbala dobrá nálada, zážitky, spev, tanec a ako odmena - tradičný "oldomáš" - čerstvo upečený chlebík s masťou a cibuľou a bylinkový čaj. Tradičnú atmosféru umocnilo oblečenie - kroje, dekorácie a "izbica" v starodávnom štýle. 

Nech sa páči, fotografie si môžte pozrieť v sekcii fotogaléria

Celý článok

MŠ opäť otvorená

08.11.2020 08:17

Milí rodičia, milé deti,

v pondelok 9.11.2020 Vás radi opäť privítame v našej MŠ.

 

Prosíme Vás, milí rodičia, je potrebné podpísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a preukázanie sa certifikátom  o negatívnom výsledku  testovania na  COVID-19.

Bez podpísaného Vyhlásenia a Certifikátu o negatívnom výsledku testu rodiča, nie je možný vstup dieťaťa do MŠ školy.

Vyplýva to z usmernenia Ministerstva školstva SR, ktoré prikladáme k nahliadnutiu.

 

17070 Vyhlásenie.doc.docx (16,9 kB)

17771.pdf (166708)

 

Prajeme pekný deň, tešíme sa na Vás

Celý článok

OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MŠ

29.10.2020 12:39

Milí rodičia,

 oznamujeme Vám, že z prevádzkových dôvodov bude naša Materská škola

 zatvorená celý budúci týždeň

od 2.11. do 6.11.2020.

Ďakujeme za porozumenie

 

 

 

 

Celý článok

Škôlkárske pravdlá pre rodičov

13.09.2020 08:12

1. Mamička a ocko, voďte ma do škôlky pravidelne a včas

2. Nedávajte ma do škôlky chorého, aby som nenakazil kamarátov

3. Ak budem chorý, alebo nebudem môcť prísť do škôlky, včas ma odhláste

4. Prosím, včas uhrádzajte poplatky za stravu a školné

5. Voďte ma do škôlky do 8:00 hod.

6. Všímajte si moje obrázky na výstavke, je to pre mňa dôležité

7. Zaujímajte sa o dianie v škôlke, pomôžte škôlke, ak môžete, hoci aj drobnosťami

8. Ak sa v škôlke ušpiním, nezabúdajte, že aj vy ste boli malými deťmi

 

 

Celý článok

Tlačivá na stiahnutie

31.08.2020 22:25

Milí rodičia,

 v novom školskom roku je potrebné vypísať dve tlačivá, spojené s opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19, ktoré Vám budú poskytnuté pri vstupe do MŠ, alebo si ich môžete stiahnuť tu 17069 Dotazník.docx (20,8 kB)17070 Vyhlásenie.docx (16,9 kB)

Celý článok

Dôležitá informácia

29.08.2020 15:44

Prosíme rodičov nových detí, aby priniesli v prvý deň do MŠ potvrdenie od pediatra, že je dieťa zdravé!

Ďakujeme.

Celý článok

Sovičky a lienky opäť v škôlke

28.08.2020 12:45

Dňa 2.9.2020  opäť privítame lienočky a sovičky v našej Materskej škole

Prevádzka je od 6:00 do 16:00 hod. vzhľadom k situácii COVID 19 budú deti samostatne na triedach bez spájania.

Pri príchode do MŠ vás prosíme o vypísanie tlačív, ktoré nájdete pri príchode vo vstupnej chodbe. Dieťa môže prísť do budovy MŠ v sprievode len 1 rodiča (prosíme rodičov o rúško a dezinfekciu).

Každé dieťa  bude mať v menom označenej skrinke náhradné oblečenie, rúško, pyžamko (doporučujeme v darčekovej taštičke) - prosíme vás všetko podpísať! Prosíme vás aj o vhodnú a bezpečnú obuv na prezutie podpísanú menom vášho dieťaťa.

Do MŠ je zakázané nosiť hračky, jedlo, pitie a lieky z domu.

Veľmi sa na vás tešíme, prajeme si spoločne školský rok plný zdravia, porozumenia, spolupráce a veselých detských srdiečok.            

                                                            Kolektív MŠ


https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-aktualizovane-22-5-2020/


Doplňujúce informácie nájdete na nástenke v MŠ, priebežne ich budeme dopĺňať aj na našu stránku. Ďakujeme
Celý článok

Prázdniny

19.07.2020 13:26

Milí naši rodičia a detičky

Nastal koniec ďalšieho školského roku a my sa musíme opäť rozlúčiť s našimi šikovnými predškolákmi. Prajeme im hodne úspechov v školských laviciach, veľa chuti do učenia, hodne včielok, rodičom veľa trpezlivosti a dobrej nálady. S ostatnými detičkami sa stretneme opäť po prázdninách na konci augusta. 

Zátvor Mš počas letných prázdnin je od 20.7.2020 do 21.8.2020.

Materská škola sa opäť otvorí dňa 24.8.2020.

 

Všetkým Vám prajeme krásne prázdniny plné nezabudnuteľných zážitkov :)

Celý článok

Rada školy

19.07.2020 12:47

Výročná správa rady školy k nahliadnutiu 

 VÝROČNÁ SPRÁVA RŠ.odt (20502)

Celý článok

POZOR ZMENA ORGANIZAČNÝCH POKYNOV

28.05.2020 13:53

Milí rodičia,

pozorne si prečítajte nové usmernenie z ministerstva ohľadom prichádzania detí do materskej školy. 

Celý článok

OZNAM

26.05.2020 17:43

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1.6. 2020. Podľa rozhodnutia ministerstva sa zriaďovateľia materských škôl v spolupráci s riaditeľmi materských škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia COVID 19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či materskú školu otvoria a v akom režime.  

Zriaďovateľ rozhodol o dĺžke prevádzky materskej školy v čase od 7.00 do 15.00 hod. v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu detí v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministerstva, t.j. najviac 15 detí. 

Materiál ohľadom organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roka 2019/2020 si môžete pozrieť v prílohe.POKYNY_PRE_RODIČOV.docx (13,1 kB)

Celý článok

Oznam

15.04.2020 17:20

Informácie ohľadom zápisu detí na predprimárne vzdelávanie nájdete v prílohe.    

Žiadosť_do_MŠ _12020.doc (43520)
OZNAM-zápiis_detí_do_Mš _Príbovce.jpg (541951)
 

 

Celý článok

Oznámenie k odkladu povinnej školskej dochádzky

01.04.2020 18:34

Milí rodičia,

tí, ktorí máte záujem o odklad povinnej školskej dochádzky u svojho dieťaťa a dieťa absolvovalo diagnostiku (depistáž) v našej mš, aby kontaktovali Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie na e-mail: epppapmartin@gaya.sk.

Celý článok

Oznam

31.03.2020 21:07

Milí rodičia,

veľmi radi by sme už pre vás a vaše detičky otvorili brány našej materskej školy, ale situácia v našej krajine nám to stále nedovoľuje, a naďalej naša škôlka ostáva zatvorená až do odvolania. Dúfame, že sa čoskoro všetci stretneme a všetko bude ako predtým.                                                     Veľa zdravíčka a pevných nervov Vám prajú zamestnanci našej Mš:)

Celý článok

Oznámenie o prerušení prevádzky Materskej školy

12.03.2020 18:43

Obec Príbovce oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcim Materskú školu, Príbovce, že prevádzka materskej školy bude od piatku 13. marca 2020 do odvolania prerušená z dôvodu možného šírenia nákazy COVID-19 koronavírus.

Celý článok

2% z dane

25.02.2020 16:49

Darujte nám vaše 2% z dane.                                              Tlačivo nájdete na nástenke v našej materskej škole.    Vopred Vám moc ďakujeme :)

Celý článok

Zápis detí do MŠ

25.02.2020 16:18

Riaditeľstvo materskej školy v Príbovciach oznamuje rodičom detí, že termín zápisu do materskej školy je od                      11. mája do 15. mája 2020                                                v čase od 11,00 hod. do 15,00 hod.

Podmienky prijatia detí a všetko ohľadom zápisu nájdete v prílohách k tomuto článku.

dec.2019 - Nové prijímanie detí.pdf (741409)
5._Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ .doc (38912)
4._Podmienky MŠ  a ostatné podmienky prijímania detí do MŠ  2020-2021.doc (17408)
3._Prijímanie detí­ (Legislatíva)_-_PODMIENKY.doc (25088)
2._Pozvánka na zápis.doc (139776)
1._Vyhlásenie zápisu.doc (14848)
 

Celý článok

Zátvor MŠ

25.02.2020 15:43

Oznamujeme rodičom, že po dohode so zriaďovateľom bude naša materská škola zatvorená od 25.2.2020 do 28.2.2020 z dôvodu nízkeho počtu detí.

Celý článok

Aktualizácia webovej stránky

13.09.2019 22:09

Milí rodičia,

naša webová stránka slúži ako malé okno do života detí v materskej škole. Prostredníctvom tejto web stránky Vás priebežne informujeme o aktivitách, ktoré chystáme pre deti. Aktualizujeme fotografie z výchovno- vzdelávacích aktikvít a doplnkových aktivít, aby ste mohli vidieť spokojnosť Vašich detí v našej materskej škole. Nájdete tu informácie o krúžkovej činnosti, základné informácie o materskej škole. Oznamy, ktoré sú vyvesené na nástenke v materskej škole nie sú všetky dostupné aj na webovej stránke. Preto Vás prosíme, aby ste si o 5 minút privstali, alebo v poobedných hodinách trošku spomalili a prečítali si nové oznamy. Ďakujeme za spoluprácu.

Celý článok

Riaditeľka MŠ

Kontakt

12.03.2018 20:39
V prípade potreby kontaktujte riaditeľku MŠ Annu Kalnickú na emailovej adrese annakalnická11@gmail.com
Celý článok