Život škôlkarika :D

MŠ otvorená od 11.1.2021

08.01.2021 09:15

Milí rodičia, milé deti,

v pondelok 11.1.2021 Vás radi opäť privítame v našej MŠ. Nemôžme sa však vidieť všetci, vzhľadom na aktuálnu situáciu vírusu COVID-19. Preto Vás, milí rodičia, prosíme o zhovievavosť a porozumenie.  Kto má vo svojej rodine, príbuzenstve pozitívnych na COVID-19, prosíme detičky nemôžu navštíviť MŠ.

MŠ je otvorená pre rodičov - prosíme pozrite si link

MŠ 11.1.2021.pdf (41069)17070

Mamičky, ktoré ste na materskej dovolenke, tiež sa tešte  doma zo svojich detičiek, kým sa situácia zmierni

Do budovy MŠ nesmie rodič vstúpiť , detičkám budeme s láskou pomáhať. Je potrebné však vypísať tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa. Bude nám pomáhať aj naša ochotná Ľubka.

17070 Vyhlásenie.doc.docx (16,9 kB)

 Ďakujeme za pochopenie, príjemný víkend

—————

Vianočné prianie

21.12.2020 14:47

Veľa šťastia v žiare svetiel stromčeka, aby láska zavítala aj do Vášho domčeka.

Na Vianoce mnoho radosti, v novom roku žiadne starostil.

Pokojné a radostné Vianočné sviatky Vám praje kolektív MŠ Príbovce
 

 

—————

Mikulášku milý náš, či nám niečo dobré dáš?

03.12.2020 21:03

Na známosť sa všetkým dáva, že materská škola MIKULÁŠA očakáva.

 

Prosíme všetky detičky, aby si v PONDELOK obliekli do škôlky červené vecičky.

—————

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY, PRÍBOVCE

03.12.2020 21:00

 

 

Obec Príbovce oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcim Materskú školu, Príbovce, že prevádzka materskej školy bude od 23. decembra 2020 do 6.januára 202 prerušená.

 

Z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom sa znižuje poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole v decembri 2020 na 7,62 eur a v januári 2021 na 8,95eur.

 


 

—————

OZNAMY

22.11.2020 18:03

Milí rodičia, ponúkame Vám informáciu o

skupinových programoch pre prihlásené deti so súhlasom zákonného zástupcu SC ŠPPaP  25.11.  2.12.   9.12.   10.12. 2020

logopedická depistáž (len PREDŠKOLÁCI) 26.11.2020

- v doobedňajších hodinách, sledujte prosím oznamy na nástenke pri vstupe do MŠ, kde Vás včas budeme informovať aj o čase, v ktorom sa  budú programy realizovať 

—————

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 18.11.2020

22.11.2020 18:02

Dobrý deň,

podľa § 4 ods. 1 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 24 zo dňa 13. novembra 2020 v súlade s § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

—————

Páračky u sovičiek

18.11.2020 15:46

Jeseň je bohatá nielen na farby, ale aj na naše aktivity. Niektoré sme z dôvodu momentálnej situácie ohľadom COVID-19 nemohli v MŠ realizovať /Úcta k starším/, ale ďalšie sme si spolu s deťmi užívali plnými dúškami. Všetky pani učiteľky ich pripravujú s veľkou láskou a húževnatosťou. O zachovávanie ľudových zvykov a tradícií, odkazy našich predkov sa snaží naša pani riaditeľka. Spoločne s deťmi pripravovali a pozorovali celý proces pečenia chleba (pri príležitosti svetového dňa chleba). Veľmi peknou aktivitou o ľudových zvykoch počas dlhých zimných večerov boli aj páračky. Jednoduchou formou sa deti najskôr oboznámili s ich významom, novými pojmami a potom si vyskúšali samotné páranie peria. Mali z toho radosť. Nechýbala dobrá nálada, zážitky, spev, tanec a ako odmena - tradičný "oldomáš" - čerstvo upečený chlebík s masťou a cibuľou a bylinkový čaj. Tradičnú atmosféru umocnilo oblečenie - kroje, dekorácie a "izbica" v starodávnom štýle. 

Nech sa páči, fotografie si môžte pozrieť v sekcii fotogaléria

—————

MŠ opäť otvorená

08.11.2020 08:17

Milí rodičia, milé deti,

v pondelok 9.11.2020 Vás radi opäť privítame v našej MŠ.

 

Prosíme Vás, milí rodičia, je potrebné podpísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a preukázanie sa certifikátom  o negatívnom výsledku  testovania na  COVID-19.

Bez podpísaného Vyhlásenia a Certifikátu o negatívnom výsledku testu rodiča, nie je možný vstup dieťaťa do MŠ školy.

Vyplýva to z usmernenia Ministerstva školstva SR, ktoré prikladáme k nahliadnutiu.

 

17070 Vyhlásenie.doc.docx (16,9 kB)

17771.pdf (166708)

 

Prajeme pekný deň, tešíme sa na Vás

—————

OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MŠ

29.10.2020 12:39

Milí rodičia,

 oznamujeme Vám, že z prevádzkových dôvodov bude naša Materská škola

 zatvorená celý budúci týždeň

od 2.11. do 6.11.2020.

Ďakujeme za porozumenie

 

 

 

 

—————

Škôlkárske pravdlá pre rodičov

13.09.2020 08:12

1. Mamička a ocko, voďte ma do škôlky pravidelne a včas

2. Nedávajte ma do škôlky chorého, aby som nenakazil kamarátov

3. Ak budem chorý, alebo nebudem môcť prísť do škôlky, včas ma odhláste

4. Prosím, včas uhrádzajte poplatky za stravu a školné

5. Voďte ma do škôlky do 8:00 hod.

6. Všímajte si moje obrázky na výstavke, je to pre mňa dôležité

7. Zaujímajte sa o dianie v škôlke, pomôžte škôlke, ak môžete, hoci aj drobnosťami

8. Ak sa v škôlke ušpiním, nezabúdajte, že aj vy ste boli malými deťmi

 

 

—————

Tlačivá na stiahnutie

31.08.2020 22:25

Milí rodičia,

 v novom školskom roku je potrebné vypísať dve tlačivá, spojené s opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19, ktoré Vám budú poskytnuté pri vstupe do MŠ, alebo si ich môžete stiahnuť tu 17069 Dotazník.docx (20,8 kB)17070 Vyhlásenie.docx (16,9 kB)

—————

Dôležitá informácia

29.08.2020 15:44

Prosíme rodičov nových detí, aby priniesli v prvý deň do MŠ potvrdenie od pediatra, že je dieťa zdravé!

Ďakujeme.

—————

Sovičky a lienky opäť v škôlke

28.08.2020 12:45

Dňa 2.9.2020  opäť privítame lienočky a sovičky v našej Materskej škole

Prevádzka je od 6:00 do 16:00 hod. vzhľadom k situácii COVID 19 budú deti samostatne na triedach bez spájania.

Pri príchode do MŠ vás prosíme o vypísanie tlačív, ktoré nájdete pri príchode vo vstupnej chodbe. Dieťa môže prísť do budovy MŠ v sprievode len 1 rodiča (prosíme rodičov o rúško a dezinfekciu).

Každé dieťa  bude mať v menom označenej skrinke náhradné oblečenie, rúško, pyžamko (doporučujeme v darčekovej taštičke) - prosíme vás všetko podpísať! Prosíme vás aj o vhodnú a bezpečnú obuv na prezutie podpísanú menom vášho dieťaťa.

Do MŠ je zakázané nosiť hračky, jedlo, pitie a lieky z domu.

Veľmi sa na vás tešíme, prajeme si spoločne školský rok plný zdravia, porozumenia, spolupráce a veselých detských srdiečok.            

                                                            Kolektív MŠ


https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-aktualizovane-22-5-2020/


Doplňujúce informácie nájdete na nástenke v MŠ, priebežne ich budeme dopĺňať aj na našu stránku. Ďakujeme
—————

Prázdniny

19.07.2020 13:26

Milí naši rodičia a detičky

Nastal koniec ďalšieho školského roku a my sa musíme opäť rozlúčiť s našimi šikovnými predškolákmi. Prajeme im hodne úspechov v školských laviciach, veľa chuti do učenia, hodne včielok, rodičom veľa trpezlivosti a dobrej nálady. S ostatnými detičkami sa stretneme opäť po prázdninách na konci augusta. 

Zátvor Mš počas letných prázdnin je od 20.7.2020 do 21.8.2020.

Materská škola sa opäť otvorí dňa 24.8.2020.

 

Všetkým Vám prajeme krásne prázdniny plné nezabudnuteľných zážitkov :)

—————

Rada školy

19.07.2020 12:47

Výročná správa rady školy k nahliadnutiu 

 VÝROČNÁ SPRÁVA RŠ.odt (20502)

—————

POZOR ZMENA ORGANIZAČNÝCH POKYNOV

28.05.2020 13:53

Milí rodičia,

pozorne si prečítajte nové usmernenie z ministerstva ohľadom prichádzania detí do materskej školy. 

—————

OZNAM

26.05.2020 17:43

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1.6. 2020. Podľa rozhodnutia ministerstva sa zriaďovateľia materských škôl v spolupráci s riaditeľmi materských škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia COVID 19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či materskú školu otvoria a v akom režime.  

Zriaďovateľ rozhodol o dĺžke prevádzky materskej školy v čase od 7.00 do 15.00 hod. v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu detí v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministerstva, t.j. najviac 15 detí. 

Materiál ohľadom organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roka 2019/2020 si môžete pozrieť v prílohe.POKYNY_PRE_RODIČOV.docx (13,1 kB)

—————

Oznam

15.04.2020 17:20

Informácie ohľadom zápisu detí na predprimárne vzdelávanie nájdete v prílohe.    

Žiadosť_do_MŠ _12020.doc (43520)
OZNAM-zápiis_detí_do_Mš _Príbovce.jpg (541951)
 

 

—————

Oznámenie k odkladu povinnej školskej dochádzky

01.04.2020 18:34

Milí rodičia,

tí, ktorí máte záujem o odklad povinnej školskej dochádzky u svojho dieťaťa a dieťa absolvovalo diagnostiku (depistáž) v našej mš, aby kontaktovali Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie na e-mail: epppapmartin@gaya.sk.

—————

Oznam

31.03.2020 21:07

Milí rodičia,

veľmi radi by sme už pre vás a vaše detičky otvorili brány našej materskej školy, ale situácia v našej krajine nám to stále nedovoľuje, a naďalej naša škôlka ostáva zatvorená až do odvolania. Dúfame, že sa čoskoro všetci stretneme a všetko bude ako predtým.                                                     Veľa zdravíčka a pevných nervov Vám prajú zamestnanci našej Mš:)

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky Materskej školy

12.03.2020 18:43

Obec Príbovce oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcim Materskú školu, Príbovce, že prevádzka materskej školy bude od piatku 13. marca 2020 do odvolania prerušená z dôvodu možného šírenia nákazy COVID-19 koronavírus.

—————

2% z dane

25.02.2020 16:49

Darujte nám vaše 2% z dane.                                              Tlačivo nájdete na nástenke v našej materskej škole.    Vopred Vám moc ďakujeme :)

—————

Zápis detí do MŠ

25.02.2020 16:18

Riaditeľstvo materskej školy v Príbovciach oznamuje rodičom detí, že termín zápisu do materskej školy je od                      11. mája do 15. mája 2020                                                v čase od 11,00 hod. do 15,00 hod.

Podmienky prijatia detí a všetko ohľadom zápisu nájdete v prílohách k tomuto článku.

dec.2019 - Nové prijímanie detí.pdf (741409)
5._Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ .doc (38912)
4._Podmienky MŠ  a ostatné podmienky prijímania detí do MŠ  2020-2021.doc (17408)
3._Prijímanie detí­ (Legislatíva)_-_PODMIENKY.doc (25088)
2._Pozvánka na zápis.doc (139776)
1._Vyhlásenie zápisu.doc (14848)
 

—————

Zátvor MŠ

25.02.2020 15:43

Oznamujeme rodičom, že po dohode so zriaďovateľom bude naša materská škola zatvorená od 25.2.2020 do 28.2.2020 z dôvodu nízkeho počtu detí.

—————

Aktualizácia webovej stránky

13.09.2019 22:09

Milí rodičia,

naša webová stránka slúži ako malé okno do života detí v materskej škole. Prostredníctvom tejto web stránky Vás priebežne informujeme o aktivitách, ktoré chystáme pre deti. Aktualizujeme fotografie z výchovno- vzdelávacích aktikvít a doplnkových aktivít, aby ste mohli vidieť spokojnosť Vašich detí v našej materskej škole. Nájdete tu informácie o krúžkovej činnosti, základné informácie o materskej škole. Oznamy, ktoré sú vyvesené na nástenke v materskej škole nie sú všetky dostupné aj na webovej stránke. Preto Vás prosíme, aby ste si o 5 minút privstali, alebo v poobedných hodinách trošku spomalili a prečítali si nové oznamy. Ďakujeme za spoluprácu.

—————Riaditeľka MŠ

Kontakt

12.03.2018 20:39
V prípade potreby kontaktujte riaditeľku MŠ Annu Kalnickú na emailovej adrese annakalnická11@gmail.com

—————


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226


Krúžky

Krúžky

13.09.2020 08:22
Ponuka krúžkov Aj v tomto školskom roku môžu deti prejaviť svoje zručnosti a schopnosti v anglickom jazyku a tanečnom krúžku v spolupráci so ZUŠ Kláštor pod Znievom.  

—————


NEZABUDNITE

V SKRINKE MÁM

20.08.2014 12:48
NÁHRADNÉ  OBLEČENIE, PYŹAMO, RÚŚKO-odporúčame darčekovú papierovú tašku. PROSÍME VŠETKO PODPÍSAŤ.  ĎAKUJEME

—————

Príchod do škôlky

28.11.2013 08:37
Prosíme rodičov, aby svoje deti nosili do 08.00 hodiny. Ďakujeme :-)

—————


Ďakujeme

Ďakujeme

01.04.2020 15:22
Ďakujeme maminke Soničky Kašubovej za rôzne krásne hračky pre detičky.

—————

Kreslíme

01.04.2020 15:18
Ďakujeme pani Stachovej za piapiere na kreslenie, omaľovánky a krásne farebné gumičky do vláskov dievčat.

—————

Dekorácie

01.04.2020 15:12
Ďakujeme mamine Martinka Straku a mamine Samka Líšku za krásne jesenné dekorácie a tekvičky.

—————

Tešíme sa z hračiek :)

01.04.2020 15:08
Ďakujeme pani Strakovej, ktorá nám venovala do materskej školy puzzle, rôzne hračky, edukačné hry pre deti a stavebnice. Každá "hračka" má svoj význam a pomáha diaťaťu zdokonaľovať pozornosť, jemnú motoriku pri manipulácii s nimi, logické myslenie.

—————

Ďakujeme

01.04.2020 15:05
Ďakujeme maminke Bianky Šimovej za detské knižky, ktoré darovala našej materskej škole.

—————


Anketa

Sledujem novinky z webovej stránky MŠ Príbovce

Pravidelne
34%
773

Občas (raz za dva mesiace)
2%
39

Nesledujem web stránku MŠ Príbovce
65%
1 492

Celkový počet hlasov: 2304


Vaša pomoc pre naše OZ

web stránka

25.11.2013 17:51
Važení rodičia, o webovú stránku sa stará v šk.r. 2020/2021 pani učiteľka Michaela Žitniaková. Privítame každý nápad či návrh ako stránku skvalitniť.

—————

Dary

23.11.2013 07:17
    V prípade, že máte záujem darovať nášmu OZ vecný prípadne finančný dar v rubrike OZ rodičov pri MŠ Príbovce máte na stiahnutie dokument Darovacia zmluva. 

—————

Ďakujeme

22.11.2013 10:55
Ďakujeme za všetko čo pre nás robíte. Všetko je využité pre spokojnosť našich detí.

—————