Príchod do škôlky

28.11.2013 08:37

Prosíme rodičov, aby svoje deti nosili do 08.00 hodiny. Ďakujeme :-)

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226