Príchod do škôlky

31.08.2023 08:37

Prosíme rodičov, aby svoje deti priviedli do triedy najneskôr do 07.50 hod. Ďakujeme, že rešpektujete režim materskej školy.