Príchod do škôlky

28.11.2013 08:37

Prosíme rodičov, aby svoje deti nosili do 08.00 hodiny. Ďakujeme :-)