Doplnkové aktivity

26.04.2023 12:50

Každý mesiac máme niekoľko doplnkových aktivít, ktoré nám pomáhajú upevňovať nadobudnuté poznatky.