Doplnkové aktivity

26.04.2023 12:50

Každý mesiac máme niekoľko doplnkových aktivít, ktoré nám pomáhajú upevňovať nadobudnuté poznatky.

Mesiac Apríl a Máj nie sú výnimkou. Apríl je takmer za nami a v mají nás čaká niekoľko aktivít aj s rodinami našich škôlkarov.

Tešíme sa na spoločne strávené chvíle.