Rodičovské združenie

05.02.2023 02:14

Milí rodičia, 

v pondelok 13.02. o 16:00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie. Rodičovské združenie bude mať informatívny charakter. Predstaví sa vám nová riaditeľka MŠ, priblíži vám plánované inovácie vo výchovno - vzdelávacom procese, zameranie materskej školy a nové aktivity. Budeme sa tešiť čo najvyššiemu počtu rodičov. 

Kolektív materskej školy