RADA MŠ Príbovce

Rada MŠ sa skladá z týchto členov: za pedagogických zamestnancov pani učiteľka Knietľová
                                                    za nepedagogických zamestnancov pani kuchárka Kršková
                                                    za obec pani Adamová
                                                    za rodičov pani Lamošová a pani Porubcová

Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226