RADA MŠ Príbovce

 V tejto rubrike nájdete informácie o čom sa jednalo na Rade MŠ. Buďte informovaní o dianí na zasadnutiach.


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226