Grantový program Nadácie Kia Slovakia

21.04.2023 19:12
Naša škôlka sa zapojila do grantového programu Nadácie Kia Slovakia - Zelené komunity na podporu environmentálnej výchovy. Celkovo bolo zaslaných 85 projektov a finančný grant získalo 28 projektov. Sme šťastné, že bol vybraný aj náš projekt Štyri ročné obdobia. Vďaka poskytnutému finančnému grantu vytvoríme na školskom dvore produkčnú záhradku vo forme vyvýšených záhonov kde sa budeme s deťmi starať o zeleninku, bylinky a kvety. Náš školský dvor sa spestrí vďaka domčekom pre hmyz a búdkam pre vtáčiky, ktoré vyrobil Janko Kašuba. Projekt je momentálne v prípravnej fáze a pri realizácií sa potešíme každej pomocnej ruke. Vypracovaný projekt je k nahliadnutiu na vstupnej nástenke v budove materskej školy.