Škôlkarske okienko

27.04.2024 12:27

Milí rodičia, 

uplynulé týždne sme mali opäť plné zaujímavých činností v rámci školského vzdelávacieho programu, ale aj nad jeho rámec. Počasie nám už pomaly dovoľuje objavovať kúty Príboviec a okolité dediny. Slniečko vykukuje čoraz častejšie a deti môžu pozorovať zmeny v našej produkčnej záhradke a aktívne sa zapájať do starostlivosti o rastliny.

Máme za sebou vystúpenie k sviatku MDŽ v kultúrnom dome, ktoré si deti užili napriek tréme z viac početného hľadiska. Veľkonočné sviatky sme si priblížili činnosťami spojenými s prípravou sviatkov. Deti si vyskúšali zdobenie vajíčok, rozprávali sme si o ľudových zvykoch počas sviatkov a týždeň zakončili deti z 2. triedy malou ukážkou šibačky pre deti 1. triedy. 

Materskú školu navštívila aj redaktorka z rádia Regina v rámci nahrávania nedeľnej relácie Zvony nad krajinou a zapojila deti do rozhovoru a mali názornú ukážku ako vyzerá praca redaktora.

V materskej škole sme tiež oslávili deň Zeme, kedy sme si priblížili ako sa správať voči životnému prostrediu. 

Každý deň je rovnaký a predsa iný. Život v materskej škole je plný prekvapení a sponntanych reakcií detí a to robí čaro našich krásnych dní.  Spoločne s deťmi si užívame každú činnosť a už teraz sa tešíme na mesiac máj a jún, ktoré bývajú najbohatšie na doplnkove aktivity vďaka krajšiemu a teplejšiemu počasiu. odkaz do fotogalérie:https://www.oz-mspribovce.sk/materska-skola/fotogaleria/ako-lienky-sadili/

odkaz do fotogalérie: https://www.oz-mspribovce.sk/materska-skola/fotogaleria/vychadzka-do-rakova-sovicky/

odkaz do fotogalérie: https://www.oz-mspribovce.sk/materska-skola/fotogaleria/potulkami-po-okoi-rakovo/