Dbáme na bezpečnosť

22.04.2023 23:11

Počas teplých dní s Vašimi deťmi čakáme na Váš príchod na školskom dvore. Prosíme Vás aby ste sa po vyzdvihnutí Vášho dieťaťa nezdržiavali a nehrali v areáli materskej školy z dôvodu bezpečnosti. Vaše deti máme na zodpovednosti,  kým si ich od nás nepreberiete,  keď nám zostávate na školskom dvore nemáme dobrý prehľad o stave prítomných detí. Ďakujeme za rešpektovanie nášho Školského poriadku.