Šarkaniáda

30.09.2018 12:48

Počas priaznivého počasia sa v mesiaci Október zabavíme so šarkanmi :)

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226