Výtvarné pomôcky na pracovné činnosti s deťmi

09.11.2022 08:43

Ďakujeme Vám milí rodičia za všetky dary, konkrétne zapísané pri vstupe do MŠ na nástenke,

ktoré nám zvlášť pomáhajú pri praktických činnostiach s deťmi - výtvarných i pracovných