Štatút

Nový predseda OZ

30.09.2019 19:51
Na Valnom zhromaždení OZ, ktoré sa konalo počas rodičovského združenia bola zvolená nová predsedníčka OZ, ktorou sa stala pani Šovčíková a tajomníčkou sa stala pani Staňová.

—————

Stanovy

08.11.2013 13:41

—————