Štatút

Nový predseda OZ

30.09.2014 19:51
Na Valnom zhromaždení OZ, ktoré sa konalo počas rodičovského združenia bola zvolená nová predsedníčka OZ, ktorou sa dtala pani Slavomíra Môcová.

—————

Štatutárny orgán a predseda

08.11.2013 13:43
Na Valnom zhromaždení OZ rodičov pri MŠ Príbovce zo dňa 12.09.2013 bol zvolený štatutárny orgán a predseda OZ.   Predseda OZ: Marieta Bíziková Hospodár OZ: Viktória Fľaková Tajomník OZ: MUDr. Ivana Gomolová

—————

Stanovy

08.11.2013 13:41

—————