Aktualizácia

09.01.2023 18:14

Za aktualizáciu webovej stránky je zodpovedná riaditeľka materskej školy. Prípadne dotazy a pripomienky k web stránke jej môžete posielať na e-mailovú adresu skolka@obecpribovce.sk