Kontakty

Materská škola:    telefónné číslo MŠ: 043/4294226

                               E-mail MŠ: skolka@obecpribovce.sk

 

OZ rodičov pri MŠ Príbovce:    predseda OZ: pani Kalinová 

                                                     podpredseda OZ: pani Ďurkovič Daneková

                                                     pokladník OZ: pani Murínová

                                                    člen OZ: pani Harazinová

                                                    E-mail: mspribovce@oz-mspribovce.sk

 

Zriaďovateľ MŠ: Obec Príbovce, Príbovce 184, 038 42

                             telefónné číslo: 043/4294218

                             E-mail: ocu@obecpribovce.sk 

 

Základná škola Benice:    ZŠ Benice, Benice 96, 038 42

                                            telefónne číslo: 043/4294128

                                            E-mail: zsbenice.edupage.org

Ministerstvo školstva (predškolská výchova):  www.minedu.sk