Kontakty

Materská škola:    telefónné číslo MŠ: 043/4294226

                                   E-mail MŠ: skolka@obecpribovce.sk

 

 

OZ rodičov pri MŠ Príbovce:    predseda OZ: 0905 539 823

                                                          hospodár OZ: 0905 876 750

                                                          tajomník OZ: 0907 173 457

                                                          E-mail: msprivoce@oz-mspribovce.sk

 

Zriaďovateľ MŠ: Obec Príbovce, Príbovce 184, 038 42

                                telefónné číslo: 043/424218

                                E-mail: ocu@obecpribovce.sk 

 

Základná škola Benice:    ZŠ Benice, Benice 96, 038 42

                                                telefónne číslo: 043/4294128

                                                E-mail: zsbenice.edupage.org

Ministerstvo školstva (predškolská výchova):  www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootld=34

                                


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226