Vianočné prázdniny

14.11.2023 18:43

Milí rodičia, 

oznamujeme Vám,  že prevádzka materskej školy bude od 22. decembra 2023 do 7. januára 2024 prerušená. Z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom sa znižuje poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole v decembri 2023 na 11,84 €, v januári 2024 na 12,27 €.