Úvodné rodičovské združenie

09.09.2023 05:35

Milí rodičia, 

vo štvrtok 14.09.2023  o 16:00 sa uskutoční rodičovské združenie, kde sa vám predstaví kolektív MŠ. Predmetom RZ bude oboznámenie rodičov so školským poriadkom, s výchovno-vzdelávacím programom a režimom MŠ. Účasť je dôležitá hlavne pre nových rodičov. Na RZ sa budú meniť členovia rady rodičov (Občianske združenie rodičov pri MŠ Príbovce).