Večerné čítanie

17.02.2023 13:19

Milí rodičia,

v priečinku dokumenty nájdete k nahliadnutiu nový školský poriadok a koncepciu rozvoja materskej školy. Školský poriadok je k nahliadnutiu aj v materskej škole na vstupnej nástenke. Dnešné digitálne technológie nám umožňujú, aby ste si ho mohli preštudovať v pohodlí vašej obývačky. S novým školským poriadkom a koncepciou rozvoja materskej školy ste boli oboznámení na rodičovskom združení, ktoré sa konalo 13.02.2023. Odporúčam vám nájsť si jeden večer a preštudovať si vaše práva a povinnosti aj práva a povinosti vašich detí vo vzťahu k materskej škole.

Ďakujeme

https://www.oz-mspribovce.sk/materska-skola/dokumenty2/