Prijímanie detí do materskej školy

20.02.2023 11:14

Prijímanie detí do MŠ

Všetky potrebné informácie a prihlášku nájdete v článku o zápise do MŠ (kliknite na link v závere tohto článku). Neplatí pravidlo: kto donesie prihlášku skôr, bude uprednostnený. Pri prijímaní detí dbáme na dodržiavanie zákonov a preto nezáleží, či donesiete prihlášku ako prvý alebo posledný :). Prihlášky prijímame do 19.05. 2023, rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa obdrží zákonný zástupca do 30.06.2023. Deti prijimame do materskej školy v priebehu školského roku len v prípade, ak sa nám pri zápise nenaplní kapacita školy. Predškoláci, ktorí nenavštevujú žiadnu materskú školu sú uprednostnení pred ostatnými deťmi na základe § 59 odsek 2. Zákona č.245/2008 Z.z..

https://www.oz-mspribovce.sk/news/zapis-do-materskej-skoly1/