Sovičky (2020/2021)

Triedne učiteľky:

p.uč. Michaela Žitniaková

p.riaditeľka Anna Kalnická

Detičky:

Mená detí sú k nahliadnutiu pri vstupe do budovy MŠ