Sovičky (2020/2021)

Triedne učiteľky:

p.uč. Michaela Žitniaková

p.riaditeľka Anna Kalnická

Detičky:

1. Adamová Adela

2. Androvič Ondrej

3. Barnach Michal

4. Bella Adam

5. Bročková Marianna

6. Brzáková Tereza

7. Brziak Jonáš

8. Bučkuliaková Alica

9. Ďurkovič Michal

10. Facunová  Melánia

11. Gomola Matúš

12. Jesenská Laura

13. Krištof Ema

14. Líčková Diana

15. Lamoš Dušan

16. Martinková Lenka

17. Plicová Dominika

18. Repáňová Karin

19. Romančík Hugol

20. Straka Martin

21. Štefánek Michal

22. Štefanová Stela

23. Volnová EmmaKontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226