Sovičky (2019/2020)

Triedne učiteľky:

p.uč. Michaela Žitniaková

p.riaditeľka Anna Kalnická

Detičky:

1. Adamová Adela

2. Andrášiková Adela

3. Brzáková Tereza

4. Bučkuliaková Alica

5. Facunová Melánia

6. Gomola Matúš

7. Gočaltovský Patrik

8. Javornícka Tamara

9. Krško Peter

10. Kubizňová Sofia

11. Lamoš Dušan

12. Ličková Diana

13. Líška Samuel

14. Martinková Lenka

15. Repáňová Karin

16. Sihelníková Sofia

17. Straka Martin

18. Šovčík Matej

19. Šovčík Marcel

20. Štanceľ Martin

21. Štefánek Michal

22. Velits Tobias Vratislav

23. Volnová Emma - prerušená dochádzka

24. Žitniaková Lívia


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226