Sovičky (2018/2019)

Triedne učiteľky:

p.uč. Miroslava Buricová

p.riaditeľka Anna Kalnická

Detičky:

1. Andrášiková Adela

2. Belko Dávid (prerušená školská dochádzka)

3. Brziak Juraj

4. Ďurinová Nela

5. Gočaltovský Patrik

6. Javornícka Tamara

7. Kašuba Šimon

8. Krška Alexander

9. Krško Peter

10. Krupec Tomáš

11. Kubizňová Sofia

12. Líška Samuel

13. Mazúrová Zorka

14. Michálek Martin

15. Repáňová Karin

16. Sidorová Klára

17. Sihelníková Sofia

18. Šovčík Matej

19. Šovčík Marcel

20. Toporcer Andrej

21. Žitniaková Lívia( prerušená školská dochádzka)


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226