Sovičky (2019/2020)

Triedne učiteľky:

p.uč. Tamara Džurmanová

p.riaditeľka Anna Kalnická

Detičky:

1. Adamová Adela

2. Andrášiková Adela

3. Brzáková Tereza

4. Brziak Jonáš

5. Bučkuliaková Alica

6. Facunová Melánia

7. Gomola Matúš

8. Gočaltovský Patrik

9. Javornícka Tamara

10. Krško Peter

11. Kubizňová Sofia

12. Lamoš Dušan

13. Ličková Diana

14. Líška Samuel

15. Martinková Lenka

16. Repáňová Karin

17. Sihelníková Sofia

18. Straka Martin

19. Šovčík Matej

20. Šovčík Marcel

21. Štefánek Michal

22. Volnová Emma

23. Žitniaková Lívia


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226