Sovičky (2020/2021)

Triedne učiteľky:

p.uč. Michaela Žitniaková

p.riaditeľka Anna Kalnická

Detičky:

1. Adamová Adela

2. Androvič Ondrej

3. Barnach Michal

4. Bella Adam

5. Bročková Marianna

6. Brzáková Tereza

7. Brziak Jonáš

8. Bučkuliaková Alica

9. Ďurkovič Michal

10. Facunová  Melánia

11. Gomola Matúš

12. Jesenská Laura

13. Krištof Ema

14. Líčková Diana

15. Lamoš Dušan

16. Martinková Lenka

17. Plicová Dominika

18. Repáňová Karin

19. Romančík Hugol

20. Straka Martin

21. Štefánek Michal

22. Štefanová Stela

23. Volnová Emma