Lienky (2019/2020)

Triedne učiteľky:

p.uč. Janka Knietľová

p.uč. Miroslava Buricová

Detičky:

1. Baka Lukáš

2. Bella Adam

3. Beňo Tomáš

4. Bročková Marianna

5. Brziak Jonáš

6. Ďurkovič Michal

7. Galbavý Damián

8. Jackulík Ivan

9. Jesenská Laura

10. Kašubová Soňa

11. Klačanský Peter

12. Konrád Peter

13. Kostra Ivan Timothy

14. Maťko Tomáš

15. Mazúr Teodor

16. Murínová Amelia

17. Sochureková Simona

18. Stachová Anna Elizabeth

19. Staňo Eliáš

20. Šimová Bianka

21. Šmondrk Samuel

22. Veselovský Tomáš

23. Plicová Dominika

 

 


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226