Lienky (2022/2023)

Triedne učiteľky:

p.uč. Janka Knietľová 

p.uč. Mgr. Petra Poništová