Lienky (2020/2021)

Triedne učiteľky:

p.uč. Janka Knietľová

p.uč. Mgr. Petra Poništová

Detičky:

1. Baka Lukáš

2. Facunová Amélia

3. Galbavý Damián

4. Hrivnáková Karin

5. Jackulík Ivan

6. Kašubová Soňa

7. Konrád Peter

8. Kršková Kvetoslava

9. Kučera Oliver

10. Maťko Tomáš

11. Repáň Filip

12. Mazúr Teodor

13. Murínová Amelia

14. Sochúreková Simona

15. Mazúr Teodor

16. Stachová Anna Elizabeth

17. Maruška Poništová

18. Szabóová Zuzana

19. Šalát Juraj

20. Šimová Bianka

21. Šmondrk Samuel

22. Štrbáková Sára

23. Vašková Ema

24. Veselovský Tomáš

25. Volnová Simona