Lienky (2018/2019)

Triedne učiteľky:

p.uč. Janka Knietľová

p.uč. Tamara Džurmanová

Detičky:

1. Adamová Adela

2. Bella Adam

3. Beňo Tomáš

4. Bročková Marianna

5. Brzáková Tereza

6. Brziak Jonáš

7. Bučkuliaková Alica

8. Ďurkovič Michal

9. Facunová Melánia

10. Galbavý Daminán

11. Gomola Matúš

12. Jesenská Laura

13. Marek Kaštíl

14. Kľačanský Peter

15. Kostra Ivan Timothy

16. Lamoš Dušan

17. Adam Lukačík (prerušená školská dochádzka)

18. Martinková Lenka

19. Plicová Dominika

20. Sochureková Simona

21. Staňo Eliáš

22. Šimová Bianka

23. Šmondrk Samuel

24. Štefánek Michal

25. Volnová Emma

 


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226