Priebeh škôlkárskeho dňa

 6:00 - 7:50  prichádzame do MŠ, realizujeme hrové činnosti, upevňujeme kamarátstva, tvoríme,učíme sa spolupracovať,   upratať si po sebe, učíme sa komunikovať,.......
 7:50 - 8:10   ranné cvičenie, hygiena 
 
 8:10 - 8:45  desiata, 
 
 8:45 - 11:10   ranný kruh, vzdelávacie aktivity, pobyt na školskom dvore, vychádzka do blízkeho okolia
 
11:10 - 11:45   obed, učíme sa kultúrne stolovať, používať príbor
 
11:45 - 14:00 hygiena, príprava na oddych, pri rozprávke, uspávanke a relaxačnej hudbe oddychujeme
 
14:10 - 14:30 olovrant, brušku doprajeme vitamíny, 
 
14:30 - 16:00 vzdelávacie aktivity, hrové činnosti
 
16:00 koniec prevádzky MŠ