Priebeh škôlkárskeho dňa

6:00-8:00  prichádzame do MŠ, realizujeme hrové činnosti, upevňujeme kamarátstva, tvoríme,učíme sa spolupracovať, upratať si po sebe,                   učíme sa  komunikovať,.......
8:00-8:15   ranné cvičenie, hygiena 
 
8:15-8:45  desiata, 
 
8:45 - 11:10   ranný kruh, vzdelávacie aktivity, pobyt na školskom dvore
 
11:15-11:45   obed, učíme sa kultúrne stolovať, používať príbor
 
11:45-14:00 hygiena, príprava na oddych, pri rozprávke, uspávanke a relaxačnej hudbe oddychujeme
 
14:00-14:30 olovrant, brušku doprajeme  vitamíny, 
 
14:30-16:00 vzdelávacie aktivity, hrové činnosti
 
16:00 koniec prevádzky MŠ