O nás

Naša materská škola sa nachádza v príjemnej obci Príbovce. Zriadovateľ MŠ (obec Príbovce) sa stará o vytvorenie podnetného prostredia pre deti. Počas uplynulých rokov bol zrekonštruovaný školský dvor. Nové dopravné ihrisko umožňuje deťom získané poznatky z dopravnej výchovy využiť v praxi, pomocou kolobežiek a odrážadiel.

 

Detské ihrisko s novými prvkami, mäkkou dopadovou plochou a pieskoviskom, pomáha zdokonaľovať telesnú zdatnosť detí. 

Rozvoj environmentálnej výchovy nám zabezpečuje krásne prírodné prostredie v okolí materskej školy. Vďaka grantovému programu Nadácie Kia Slovakia - Zelené komunity, zriaďovateľovi MŠ a ZRPŠ sme na školskom dvore vytvorili podnetné prostredie, kde môžeme aplikovať zážitkové učenie z EV, viesť deti k aktívnej práci a vytvárať u detí pozitivny vzťah k životnému prostrediu.     

V našej materskej škole je prvoradé vytvoriť pre deti prostredie, v ktorom sa budú cítiť ako doma. Pani učiteľky každé ráno vítajú deti s úsmevom na tvári, využívajú svojú nápaditosť, aby bol každý deň iný, pritom zábavný a plný zaújmavých poznatkov. Výborná vybavenosť tried pomáha pedagogickým zamestnancom kreatívne rozvíjať osobnosť dieťaťa v každom smere. 

V našej materskej škole dieťa absolvuje predprimárne vzdelanie, ktorým dosiahne školskú pripravenosť a získa základy na rozšírenie schopnosti učiť sa a vzdelávať po celý život.