O nás

Naša materská škola sa nachádza v príjemnej obci Príbovce. Zriadovateľ MŠ (obec Príbovce) sa stará o vytvorenie podnetného prostredia pre deti. Počas uplynulých rokov bol zrekonštruovaný školský dvor. Nové dopravné ihrisko umožňuje deťom získané poznatky z dopravnej výchovy využiť v praxi, pomocou kolobežiek a odrážadiel.

 

Detské ihrisko s novými prvkami, mäkkou dopadovou plochou a pieskoviskom, pomáha zdokonaľovať telesnú zdatnosť detí. Rozvoj enviromentálnej výchovy nám zabezpečuje krásne prírodné prostredie v okolí materskej školy.

V našej materskej škole je prvoradé vytvoriť pre deti prostredie, v ktorom sa budú cítiť ako doma. Pani učiteľky každé ráno vítajú deti s úsmevom na tvári, využívajú svoju nápaditosť, aby bol každý deň iný, pritom zábavný a plný zaújmavých poznatkov. Výborná vybavenosť tried pomáha pedagogickým zamestnancom kreatívne rozvíjať osobnosť dieťaťa v každom smere.

V našej materskej škole dieťa absolvuje predprimárne vzdelanie, ktorým dosiahne školskú pripravenosť a získa základy na rozšírenie schopnosti učiť sa a vzdelávať po celý život.