Dokumenty

Vyhlásenie : 2% z daní

2- MŠ.doc (50176)

 

Výchovno- vzdelávací program

 

Október 2016.PDF (543810)

Výchovno- vzdelávací program bol vytvorený na základe štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie s platnosťou od 1.9.2016. Kompletný je k dispozícií k nahliadnutiu v materskej škole.

Výchovno-vzdelávací program vypracovali: Mgr. Petra Poništová, Tamara Džurmanová