Z histórie

čerpané z www stránky Obce Príbovce
 
 

O ŠKÔLKE

Prvé správy o vzniku materskej školy v Príbovciach podľa dostupných zistení sú z roku 1950. Bola zriadená pod názvom "ÚVAD" predovšetkým pre deti, ktorých matky pracovali v novozaloženom Jednotnom roľníckom družstve a Štátnom majetku. Do škôlky chodili na pol dňa a so sebou si nosili vo vrecúšku desiatu. Strava sa v škôlke začala podávať v roku 1956. 
 

   V roku 1964 sa škôlka presťahovala z kaštieľa pri Blatnickom potoku do "starej" škôlky (budova vľavo od súčasného sídla materskej školy). V roku 1972 bol Ministerstvom školstva Československej republiky vyhodnotený školský dvor materskej školy ako najkrajší na Slovensku a bol aj zverejnený v televízii. Zaslúžila sa o to najmä Marta Kintlyová, ktorá ho vďaka kolotočom, preliezkam, posedeniam, dopravnému ihrisku a rôznymi domčekami zmenila na rozprávkový areál.

Do škôlky v Príbovciach začali chodiť aj deti z Rakova, Beníc a Ležiachova. V 80tych rokoch mala škôlka už 3 triedy, v ktorých bolo až 72 detí. Takémuto veľkému počtu už priestory škôlky nevyhovovali, a tak sa v roku 1979 začalo v akcii "Z" s výstavbou tzv. "novej" škôlky. Slávnostne odovzdaná do užívania bola v roku 1986. Jej priestory slúžia svojmu účelu aj v súčasnosti 50 deťom z Príboviec, Rakova, Beníc a Ležiachova.