Zamestnanci

 

riaditeľka MŠ:                      Tamara Džurmanová

 

učiteľky:                              Janka Knietľová

                                             Mgr. Petra Poništová

                                             Michaela Žitniaková  

                                             

                                            

                                            

                                        

vedúca jedálne:       Petra Malinová

kuchárka:               Mária Kršková

 

                          

 

upratovačka:           Ľubica Javornícka