Zamestnanci

 

riaditeľka MŠ:                      Anna Kalnická

 

učiteľky:                               Janka Knietľová

                                             Mgr. Petra Poništová  

                                             Tamara Džurmanová (čerpanie materskej dovolenky) 

                                             Michaela Žitniaková  

                                             

                                             

                                            

                                          

vedúca jedálne:       Helena Škvarková

kuchárka:               Mária Kršková

 

                          

 

upratovačka:           Ľubica Javornícka

                           


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226