Triedy 2019/2020

Keď vstúpiš do triedy v našej materskej škole....

                    Ty si objaviteľom

                    Ty si dôležitý

                   Ty si ľúbený

                   Ty si rešpektovaný

                  Ty si priateľom

                 Ty si ten dôvod prečo sme tu!