Triedy 2019/2020

Keď vstúpiš do triedy v našej materskej škole....

                    Ty si objaviteľom

                    Ty si dôležitý

                   Ty si ľúbený

                   Ty si rešpektovaný

                  Ty si priateľom

                 Ty si ten dôvod prečo sme tu!


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226