Grantový program Zelené komunity, Nadácia Kia Slovakia

 
V našej materskej škole sa môžeme tešiť z nového environmentálneho projektu Štyri ročné obdobia. Vďaka grantovému programu Nadácie Kia Slovakia - Zelené komunity a kolektívnej práci sme vytvorili na školskom dvore podnetné prostredie, kde môžeme podporovať u detí pozitívny vzťah v oblasti environmentálnej výchovy. Prostredníctvom projektu deti vedieme k aktívnej starostlivosti o prírodu, zážitkovým učením sa naučia starať o rastliny, zeleninu a ovocie. Získajú poznatky o spracovaní vypestovaných plodín. Zároveň budú môcť pozorovať vplyv ročných období na prírodu a nadobudnuté poznatky zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda.
 
Na začiatku bola myšlienka, ktorá sa začala rozvíjať keď sme sa odhodlali zapojiť do výzvy grantového programu Nadácie Kia Slovakia. Vďaka kolektívu, ktorí v našej materskej škole pracuje a zriaďovateľovi materskej školy, sme sa s nadšením pustili do realizácie. 
 
Dnes sa už tešíme z produkčnej záhradky a krásnej zelene v podobe úžitkových kríkov, ktoré nám slúžia na prehlbovanie poznatkov u detí a zároveň vytvárajú estetické prostredie materskej školy.