Archív článkov

Výberové konanie na riaditeľa materskej školy

08.02.2018 21:33
Obec Príbovce oznamuje, že podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásila výberové konanie...

—————

Rodičovské združenie

08.02.2018 14:24
Milí rodíčia,V pondelok 12.02.2018 sa uskutoční ZRPŠ o 16:00 hod. v triede Lienok. Účasť je veľmi dôležitá, pretože hlavný bod ZRPŠ bude voľba zástupcov rodičov do rady školy. Prosíme aby sa záujemcovia zapísali do zoznamu, ktorý je vyvesený na vstupnej nástenke.

—————

Pochovávanie basy

08.02.2018 13:40
Milý rodičia,srdečne Vás pozývame na pochovávanie basy, ktoré sa uskutoční v utorok 13.2.2018 o 15:00 v triede Sovičiek. Deti z triedy Sovičiek nám pripravili zaújmavý program, aby nám priblížili fašiangové zvyky.

—————

Vianočné vystúpenie

28.11.2017 21:22
Milí rodičia, s našimi škôlkarmi pilne pracujeme na programe, ktorý pre Vás chystáme. Vianočnú pohodu si prinesieme už 19.12.2017 o 15:30 do Kultúrneho domu v Príbovciach. S Lienkami a Sovičkami Vám radi vyčaríme úsmev na tvári, preto nahlasujte voľno v práci, aby sme spoločne strávili...

—————

Lyžiarsky kurz

28.11.2017 19:10
Milí rodičia, v Januári 2018 nás čaká lyžiarsky kurz, ktorý je určený len pre predškolákov. Zapisovať svoje deti môžete na nástenku vo vstupnej hale. Kurz bude prebiehať v týždni 22.01. - 26.01.2018 v čase od 09:00 do 11:00 hod. v lyžiarskom stredisku SNOWLAND Valčianska dolina. Výučba bude v...

—————

Turiec očami detí

28.11.2017 18:23
Šikovné Sovičky sa v školskom roku 2017/2018 zapojili do projektu s názvom Turiec očami detí, ktorý pre deti predškolského veku pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine. Deťom zaújmavo a interaktívne, rôznymi tvorivými dielňami a aktivitami, priblížili tradičnú ľudovú kultúru. Projekt...

—————

Fotoaparát, náš dobrý kamarát :)

24.11.2017 19:33
Keď sme si v škôlke krásne zvykli, podarí sa nám už pri činnostiach zapojiť aj fotoaparát. V priebehu budúceho týždňa naplníme fotogalériu doteraz zachytenými momentmi :)

—————

Mikuláš

24.11.2017 18:46
V stredu 6.12.2017 o 15:00 hod sa s deťmi pôjdeme prejsť na tržnicu v Príbovciach, kde príde pozrieť všetky deti Mikuláš. Spoločne mu zaspievame pesničky, ktoré sme si pripravili. Prosíme rodičov aby si deti nechodili prevziať do materskej školy, ale na tržnicu vedľa cukrárne.  

—————

Dekorácie

24.11.2017 18:43
Ďakujeme mamine Adelky Adamovej za krásne vianočné a zimné dekorácie, ktoré nám pomôžu pri príprave vianočného predstavenia.

—————

Divadielko

24.11.2017 18:20
Pondelok 4.12.2017 sa budeme tešiť na Teatro Jaja komorné bábkové predstavenie. Bábkové divadlo k nám prichádza vždy s novou rozprávkou, ktorá je pre deti zábavná a zároveň poučná.

—————


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226