Koncoročný výlet

15.05.2018 21:22

22.5.2018 sa uskutoční koncoročný výlet do Žiliny do divadla na bábkové predstavejnie. Po ceste sa zastavíme pri hrade Strečno. Z materskej školy vyrazíme o 7:30, preto je potrebné aby deti boli v MŠ najneskôr 7:10. Výlet je je hradený zo ZRPŠ a autobus hradí obec. Tešíme sa na nové zážitky.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226