Koncoročný výlet

14.02.2023 21:15

Mili rodičia, 

v pondelok na rodičovskom združení sme konzultovali aj koncoročný výlet. Máme ponuku do krásneho rezortu Villa Betula v Liptovskej Sielnici. Keďže ide o celodenný výlet a nevieme, či sa podarí financovať určitú časť z občianskeho združenia, na nástenke je vyvesený prieskum záujmu. Prosíme vás, aby ste v prípade záujmu zapísali svoje dieťa. Termín v rezorte a dopravu je potrebné zabezpečiť čo najskôr, preto sa môžete zapisovať do pondelka 20.02.2023. 

Prikladám link rezortu, aby ste mali predstavu, kde by vaše deti strávili deň plný zážitkov. 

https://www.villabetula.sk/sk