Zápis do materskej školy

24.03.2023 11:12

Poďte deti medzi nás,

naša škôlka volá vás.

Už sa všetci tešíme,

ako vás tu zvítame.

Úsmev v tvári, rezký krok,

začne nový školský rok.

Milí rodičia, pozývame Vás na zápis Vášho dieťatka do našej materskej školy, ktorý bude prebiehať od 02.05. do 19.05.2023. Postup, žiadosť do MŠ a podmienky prijímania nájdete v prílohách.

Tešíme sa na nových škôlkarov.

Podmienky a postup zápisu do MŠ Príbovce.pdf (127586)

Prihláška do MŠ.pdf (351534)