Členovia rady školy zvolení v školskom roku 2022/2023

Predseda RŠ (člen za pedagogických zamestnancov): Janka Knietľová 

Člen RŠ za nepedagogických zamestnancov: Mária Kršková

Člen RŠ za rodičov: Lucia Adamčík Eckert

Člen RŠ za rodičov: Miriam Bročková

Člen RŠ za Obec Príbovce: Mária Bolová