Zápis do materskej školy na školský rok 2024/ 2025

03.04.2024 10:42

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na zápis do našej materskej školy na školský rok 2024/ 2025. 

V prílohe nájdete podmienky a postup prijímania do materskej školy a žiadosť na predprimárne vzdelávanie.

Podmienky a postup zápisu do MŠ Príbovce (1).pdf (130904)

Žiadosť do MŠ.pdf (351534)