Zápis detí do MŠ

25.02.2020 16:18

Riaditeľstvo materskej školy v Príbovciach oznamuje rodičom detí, že termín zápisu do materskej školy je od                      11. mája do 15. mája 2020                                                v čase od 11,00 hod. do 15,00 hod.

Podmienky prijatia detí a všetko ohľadom zápisu nájdete v prílohách k tomuto článku.

dec.2019 - Nové prijímanie detí.pdf (741409)
5._Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ .doc (38912)
4._Podmienky MŠ  a ostatné podmienky prijímania detí do MŠ  2020-2021.doc (17408)
3._Prijímanie detí­ (Legislatíva)_-_PODMIENKY.doc (25088)
2._Pozvánka na zápis.doc (139776)
1._Vyhlásenie zápisu.doc (14848)