Tvorivo s deťmi doma

28.01.2021 17:02

Milí rodičia,

prežívame náročné časy, radi by sme privítali v MŠ všetky naše „Lienočky aj „Sovičky“, ale žiaľ situácia nám to nedovoľuje.

Keďže samé sme mamičkami o to viac s Vami zdieľame náročnosť situácií, ktorým sme vystavený.

Január je v našej materskej škole plný ZIMY-nie len skutočnej, ale aj papierovej, pesničkovej, básničkovej,..........poznávame ročné obdobie-jeho znaky prejavy, počasie v zime, starostlivosť o vtáčiky, zvieratká, správne obliekanie a ochrana zdravia, zimné športy, hry a pokusy so snehom, ľadom....

V rámci našich učebných osnov plníme každodenne stanovené úlohy, ciele formou hry, pozorovania, zážitkových činností,

Každý deň okrem stanovených úloh z rôznych oblastí vedieme deti k samostatnosti pri obliekaní, vyzliekaní, hygiene, ku kultúrnemu stolovaniu, k dodržiavaniu pravidiel, k vzájomnému rešpektovaniu.

V prípade, že budete mať doma popri práci a starostlivosti čas, nakuknite, posielame Vám zopár pracovných listov, ktoré si môžete v prípade možnosti vytlačiť.

Pri kreslení upozorňujeme deti na správne držanie ceruzky, naprávame nesprávny úchop, pred prácou si precvičujeme prsty -napr.pomocou riekanky:

Každá rúčka má prstíčky,

zovrieme ich do pästičky,

bum, bum, na vrátka,

to je rozprávka krátka.“

 


búdka.docx (60717)
Čiapočka.docx (47520)
čo jedia.jpg (46772)
DETI V ZIME.doc (70144)
Hľadaj rovnaké dvojice (2).docx (109561)
Hľadaj rovnaké dvojice.docx (109561)
Hľadaj.docx (115153)
Nájdi správnu cestičku pre každé lesné zviera.docx (74387)
pocitame-zimne-veci.pdf (199099)
Precvič si jazýček.docx (100395)
Sovičky aj Lienočky.odt (2121781)
strihaj a lep.docx (23872)
Sýkorka.docx (70324)
v lese.jpg (53529)
Vystrihni krúžky a.docx (71096)