Záujmové krúžky 2023/2024

01.10.2023 19:46

V školskom roku 2023/2024 v našej materskej škole prebieha tanečný krúžok, ktorý sa koná každý štvrtok od 14:00 do 15:30. Všetky informácie o úhrade poplatku za krúžok, bude ZUŠ posielať na e-mailovú adresu, ktorú zákonný zástupca uviedol v prihláške.