Sovičky a lienky opäť v škôlke

28.08.2020 12:45

Dňa 2.9.2020  opäť privítame lienočky a sovičky v našej Materskej škole

Prevádzka je od 6:00 do 16:00 hod. vzhľadom k situácii COVID 19 budú deti samostatne na triedach bez spájania.

Pri príchode do MŠ vás prosíme o vypísanie tlačív, ktoré nájdete pri príchode vo vstupnej chodbe. Dieťa môže prísť do budovy MŠ v sprievode len 1 rodiča (prosíme rodičov o rúško a dezinfekciu).

Každé dieťa  bude mať v menom označenej skrinke náhradné oblečenie, rúško, pyžamko (doporučujeme v darčekovej taštičke) - prosíme vás všetko podpísať! Prosíme vás aj o vhodnú a bezpečnú obuv na prezutie podpísanú menom vášho dieťaťa.

Do MŠ je zakázané nosiť hračky, jedlo, pitie a lieky z domu.

Veľmi sa na vás tešíme, prajeme si spoločne školský rok plný zdravia, porozumenia, spolupráce a veselých detských srdiečok.            

                                                            Kolektív MŠ


https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-aktualizovane-22-5-2020/


Doplňujúce informácie nájdete na nástenke v MŠ, priebežne ich budeme dopĺňať aj na našu stránku. Ďakujeme