Pracovné zošity pre deti

05.03.2021 12:23

Milí rodičia , ktorých deti  dlhodobo nenavštevujú Materskú školu a máte záujem o pracovné zošity, môžete si prísť vyzdvihnúť počas prevádzky  MŠ

Pani učiteľky Vám ich radi odovzdajú.