Pesničky a básničky na tému ZIMA

06.01.2014 08:13

pieseň :  Ktože nám to o polnoci klope na oblok ?

              Veď to práve pozdraviť nás prišiel Nový rok.

              Pustíme Ťa, ak nám splníš prosbu maličkú,

              povedz rôčik čo nám nesieš v svojom uzlíčku.

              Nesiem pokoj, zdravie, šťastie pre každého z Vás,

              aby bol svet krajší, lepší ako doteraz.

 

 

pieseň : Bude zima, bude mráz, kam sa vtáčik,

             kam schováš ?

             Schovám sa do javora, to je moja komora.

             Bude zima, bude mráz, kam sa vtáčik,

             kam schováš ?

             Schovám sa do čečiny, to sú moje periny.

 

 

básnička : Hore brehom, dole brehom,

                 zapadla mi chajda snehom.

                 Ľudia moji rata,

                 neviem kde mám vráta.

                 Sem lopatu cupi lupi,

                 spravím chodník do chalupy,

                 vymetiem i dvor,

                 pre zajačka z hôr.