OZNAMY

22.11.2020 18:03

Milí rodičia, ponúkame Vám informáciu o

skupinových programoch pre prihlásené deti so súhlasom zákonného zástupcu SC ŠPPaP  25.11.  2.12.   9.12.   10.12. 2020

logopedická depistáž (len PREDŠKOLÁCI) 26.11.2020

- v doobedňajších hodinách, sledujte prosím oznamy na nástenke pri vstupe do MŠ, kde Vás včas budeme informovať aj o čase, v ktorom sa  budú programy realizovať 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226