OZNAMY

22.11.2020 18:03

Milí rodičia, ponúkame Vám informáciu o

skupinových programoch pre prihlásené deti so súhlasom zákonného zástupcu SC ŠPPaP   25.11.  2.12.   9.12.   10.12. 2020

logopedická depistáž (len PREDŠKOLÁCI) z CPPPaP (centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie na Kollárovej ulici v Martine) 26.11.2020

- v doobedňajších hodinách, sledujte prosím oznamy na nástenke pri vstupe do MŠ, kde Vás včas budeme informovať aj o čase, v ktorom sa  budú programy realizovať