OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY, PRÍBOVCE

03.12.2020 21:00

 

 

Obec Príbovce oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcim Materskú školu, Príbovce, že prevádzka materskej školy bude od 23. decembra 2020 do 6.januára 202 prerušená.

 

Z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom sa znižuje poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole v decembri 2020 na 7,62 eur a v januári 2021 na 8,95eur.