Otvorenie MŠ od 8.3.2021

05.03.2021 12:24

Otvorenie MŠ od 8.3.2021 sa riadi podľa podmienok COVID semaforu.

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA

* predložiť negatívny test oboch zákonných zástupcov

*potvrdenie o zamestnaní oboch zákonných zástupcov

* výnimka – vážne zdravotné dôvody

* čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

                                                             Schválené RŠ pri MŠ Príbovce