Dôležitý oznam!

23.01.2021 15:55

Vážení rodičia, v pondelok 25.1. 2021 sa pokračuje v režime-prevádzka MŠ je zabezpečená pre deti,ktorých zákonný zástupca pracuje v kritickej infraštruktúre, alebo povaha práce zákonného zástupcu neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

V priestoroch šatne môže byť naraz 1 rodič, prosíme Vás, aby ste to rešpektovali-rovnako ako rúško, dezinfekcia.

Zákonný zástupca vo vchode budovy MŠ vypisuje tlačivá, ktoré odovzdá p.učiteľkám.

Rodičia po info sms z OÚ-do 15.1. 2021 mali možnosť nahlásiť umiestnenie dieťaťa v MŠ. 

Prípadné otázky a informácie u p.riaditeľky Hanky Kalnickej - pevná linka MŠ 043/4294226.