Dôležitá informácia

29.08.2020 15:44

Prosíme rodičov nových detí, aby priniesli v prvý deň do MŠ potvrdenie od pediatra, že je dieťa zdravé!

Ďakujeme.