Dôležitá informácia

29.08.2020 15:44

Prosíme rodičov nových detí, aby priniesli v prvý deň do MŠ potvrdenie od pediatra, že je dieťa zdravé!

Ďakujeme.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226