Zápisnice z valného zhromaždenia

v tejto rubrike nájdete informácie o čom sa jednalo na jednotlivých zasadnutiach. Budte informovaní o činnsti VZ.