Zatvorená MŠ

15.12.2022 17:18

Oznamujeme Vám, že pre vysokú chorobnosť detí po konzultácii s RUVZ Martin je od 14.12.2022 naša materská škola zatvorená.

Prosíme rodičov aby do nedele 18.12.2022 do 14:00 hod.oznámili telefonicky alebo sms p.učiteľkám Janke Knietlovej alebo Petre Poništovej, či dieťa môže v pondelok nastúpiť (podmienkou je dobrý zdravotný stav).

Podľa počtu detí sa rozhodne o ďalšom postupe.

Veľmi nás mrzí táto situácia- všetci sme sa tešili na Vianočnú besiedku-s deťmi sme pilne nacvičovali, preto budeme radi ak podarí zrealizovať vystúpenie "vianočné povianočne" v januári, aby sa všetky deti mohli stať na chvíľu spevákmi, tanečníkmi a hercami na veľkom pódiu.

Zdravie detí je na prvom mieste!