Zátvor počas vianočných prázdnin

29.12.2019 13:29

Milí rodičia, zátvor našej materskej školy počas vianočných prázdnin je od 23.12.2019 (pondelok) do 6.1.2020 (pondelok). Brány našej škôlky sa znova otvoria dňa 7.1.2020 (utorok), kedy bude naša mš otvorená do 14:30 hod. 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226