Zápis žiakov pre školský rok 2018/2019

19.03.2018 12:41

V pondelok 9.apríla a utorok 10.apríla 2018 v čase od 13,30 hod. do 16,30 hod. sa uskutoční zápis žiakov pre školský rok 2018/2019 v budove 1. stupňa základnej školy na prvom poschodí.

Bližšie informácie nájdete na web stránke Základnej školy s materskou školou, Benice 96 https://zsbenice.edupage.org/

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226