Zápis do 1.triedy základnej školy

13.03.2023 16:06

Vážení rodičia predškolákov, 

blíži sa zápis do 1. triedy v základných školách.  Základnú školu pre svoje dieťa si môžete vybrať podľa svojho uváženia, je potrebné sledovať web stránky týchto škôl, aby ste nepremeškali prihlásenie svojho dieťaťa na zápis. 

V Zakladnej škole Benice prebieha zápis 3. a 4. apríla, k zápisu potrebujete prihlášku, ktorú môžete vypísať aj elektronicky viac info na stránke https://zsbenice.edupage.org/news/#2860