Výtvarná výchova

30.10.2019 12:30

Od 4. Novembra 2019 začína v našej materskej škole výtvarný krúžok pod vedením lektorky Mgr. art. Ľuboslavy Vrabcovej. Výtvarný krúžok bude každý pondelok od 14:30 do 15:15. Mesačný poplatok 7€ je potrebné uhradiť vždy mesiac vopred, pretože slúži na nákup výtvarného materiálu. Krúžok je určený pre deti II.triedy.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226