Vystúpenie predškolákov

03.10.2019 18:13

V piatok 25.10.2019 o 14:30 potešíme Príbovských dôchodcov básničkami a pesničkami k príležitosti Októbra mesiaca úcty k starším. Vystúpenia sa zúčastnia iba predškoláci.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226