Vystúpenie pre starých rodičov

03.10.2019 18:08

V stredu 23.10.2019 o 9:00 sa uskutoční vystúpenie pre starých rodičov detí 2. triedy. Srdečne Vás privítame v sovičkovej triede na poschodí. 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226